Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Arabere dømmes strengere enn jøder

Arabiske statsborgere i Israel blir lettere dømt skyldig og får oftere og lengre fengselsstraffer enn jøder, viser statistikk i en foreløpig rapport fra det israelske rettsvesen og Israel Bar Association.
48,3 prosent av arabere som er funnet skyldig i vold, eiendoms-, narkotika eller våpen-forbrytelser fikk fengselsstraff. Prosentsatsen for jøder er 33,6 prosent. Gjennomsnittsstraffen for jøder er 9,5 måneder i fengsel og 14 måneder for arabere, melder Ha’aretz.
Undersøkelsen ble gjennomført av professor Giora Rahav, Ephraim Yaar og Yoram Rabin. 1500 saker fra perioden 1996 til 2005 fra ni ulike domstoler ble gjennomgått.
Forskerne opplyser at andre forhold enn etnisitet kan ha bidratt til skjevheten i statistikken, inkludert formildende eller skjerpende omstendigheter, tidligere kriminelt rulleblad og kjønn.
Talsmenn for det israelske rettsvesen ønsker ikke å kommentere tallene før den endelige rapporten er klar.
Også i Norge kan minoriteter oppleve forskjellsbehandling i rettssystemet. I 2000 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant norske advokater.
45 prosent sa de hadde opplevd fordomsfulle holdninger til personer med minoritetsbakgrunn komme til uttrykk under behandling av saker for retten.
51 prosent sa at vitner hadde fremstilt sammenlignbare handlinger som grovere når tiltalte hadde minoritetsbakgrunn enn når tiltalte hadde etnisk norsk bakgrunn.
43 prosent sa at foreldre med minoritetsbakgrunn får strengere behandling enn etnisk norske foreldre i saker vedrørende barnerett og barnevernsrett.
138 av 248 advokater (56 prosent) ga uttrykk for en generell oppfattelse av at «etnisk opprinnelse» kan ha betydning for behandling eller utfall av rettssaker, mens 125 av 226 advokater (55 prosent) mente at «hudfarge» kunne få betydning for behandling eller utfall av rettssaker. Disse tallene er gjengitt i et foredrag for Dommerforeningen (se side 10).

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart