Israels sentralbanksjef Stanley Fischer (Foto: Monika Flueckiger, swiss-image.ch)
Israels sentralbanksjef Stanley Fischer (Foto: Monika Flueckiger, swiss-image.ch)

– Må få kontroll på budsjettunderskuddet

Den israelske økonomien opplever tilbakegang. Derfor er den neste regjeringen nødt til å få kontroll på det økende budsjettunderskuddet, sier sentralbanksjef Stanley Fischer.

De siste månedsbaserte tallene fra Statistisk sentralbyrå, viser at økonomien i Israel er i ferd med å bli innhentet av EU-krisen. Antallet arbeidsledige har begynt å øke, og med det har den israelske gjennomsnittslønnen gått i motsatt retning. Hovedårsaken er mindre handel med utlandet og den påfølgende lavere produksjonsraten. Det er ingen markeder Israel selger mer til, enn til EU-landene.

Nå advarer sentralbanksjef Stanley Fischer om at dersom Israel skal klare å håndtere stagnasjon og fall i økonomien, er den neste regjeringen nødt til å ta tak i budsjettunderskuddet. Den sittende regjeringen har allerede innført skatteøkninger og andre tiltak for å styrke skatteinntjeningen, men det er tydeligvis ikke nok.

– Bekymringen er at på grunn av den politiske situasjonen, vil vi oppleve et budsjett som går utover kriteriene. Med det mener jeg at i perioden 2013-2014 vil vi måtte nå  budsjettmål som ikke er like ambisiøse som de burde være. Dersom vi ikke får situasjonen under kontroll i 2013, vil det bli mye vanskeligere å gjennomføre dette i framtiden. Å forskyve disse problemene hjelper sjelden, sier han.

Fischer sikter til at Israel i 2012 vil få et underskudd i budsjettet på rundt 4,2 prosent. Det er 1,2 prosent høyere enn styringsregelen for israelsk politikk. I «normale tider» vil underskuddet ligge på rundt 2-2,5 prosent, for å ha en «buffer» å gå på.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart