Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Intolerant skolepensum i Egypt

Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE) underesøker skolebøker i en rekke land og sammenligner dem etter kriterier som er satt opp av UNESCO (oganisasjon innenfor FN).

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE) underesøker skolebøker i en rekke land og sammenligner dem etter kriterier som er satt opp av UNESCO (oganisasjon innenfor FN).

Tunisia
Tunisia var det første landet hvor det brøt ut uroligheter. Men vår kilde tror at det vil gå bra der etter hvert. For tunisierne lærer betydningen av å forhandle, å respektere andre og å holde fred. I forhold til Israel viser tunisiske lærebøker Israel på kartet.

Egypt
I Egypt er det verre. De egyptiske skolebøkene understreker ikke betydningen av demokrati og av å godta andre. Riktignok står det noe om toleranse mot den kristne, koptiske minoriteten i Egypt. Men i forhold til Israel blir Israels rett til å eksistere benektet. Det er ikke noe Israel på kartene. Bøkene inneholder også anti-jødisk materiale. Bøkene forherliger krig og å «ofre seg for hjemlandet».

Andre land
Skolebøkene i de palestinske områdene ligger også langt under Israel og Tunisia i å uttrykke toleranse. Egypt, Saudi-Arabia og Syria ligger nær bunnen av skalaen, med Iran helt i bunnen.

Kilde: En artikkel på jpost.com av Lahav Harkov den 1. februar 2011 på grunnlag av stoff fra IMPACT-SE.

 

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart