Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

– FN kan ikke bestemme grenser

Lederne i de Fatah-kontrollerte palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden har varslet at de vil søke godkjenning av en palestinsk stat i FNs generalforsamling i september. Det er ulike syn i Israel på i hvor stor grad dette bør oppfattes som en trussel.

Robbie Sabel fra Institutt for nasjonale sikkerhetsstudier ved Universitetet i Tel Aviv, påpeker at FNs generalforsamling bare kan vedta anbefalinger som ikke er bindende. Sabel er ekspert på folkerett.

– FNs generalforsamling kan ikke avgjøre grenser mellom stater eller gi status som stat. En grense mellom Israel og en framtidig palestinsk stat kan bare avgjøres i en avtale mellom partene, skriver Sabel.

I FNs generalforsamling har palestinerne nærmest automatisk flertall for sine resolusjonsforslag, på grunn av det store antallet arabiske land og deres allierte i den tredje verden. I generalforsamlingen har miniputtland like sterk stemme som stormakter som USA og Kina.

Det er ventet at palestinerne vil søke FN-forsamlingens støtte til å opprette en palestinsk stat innenfor 1967-grensene. Dette har aldri vært internasjonalt anerkjente grenser, men var våpenhvilelinjen mellom den israelske og jordanske hæren i 1949.

Et flertall i FN har tidligere støttet lignende resolusjoner. En eventuell ny slik resolusjon vil imidlertid ikke være bindende for Israel eller for noen andre land. I følge folkeretten kan grenser bare bli avgjort i avtaler mellom statene som er involvert, med unntak av tilfeller hvor en tidligere grense er overført fra gammel til ny stat. Ingen FN-organ har rett til å fastsette grenser mellom stater.

En FN-resolusjon som anerkjenner en palestinsk stat vil ikke automatisk bety at Palestina kan bli medlemsland i FN. For å bli medlemsland i FN må palestinerne offisielt erklære sin stat, noe de hittil ikke har gjort, i hvert fall ikke med noen avklarede grenser. En ensidig erklæring vil også være et brudd med Oslo-avtalene og Veikartet for fred.

En ensidig statserklæring kan slå tilbake for palestinerne. For dem kan konflikten komme til å endre seg fra et krav om selvstyre fra et hjemløst folk under militær okkupasjon, til en grensekonflikt som er ubetydelig i forhold til mange andre grensekonflikter i verden.

Palestina kan bare tas opp som medlemsland i FN dersom dette blir anbefalt fra Sikkerhetsrådet. En stat må per definisjon ha en handlekraftig regjering, permanent befolkning, et definert territorium og mulighet til å føre selvstendig utenrikspolitikk. Det er likevel ikke krav om å ha klart definerte grenser, så lenge det er noen landområder som klart er under deres effektive kontroll.

Kravet om anbefaling fra Sikkerhetsrådet betyr at USA eller andre land med vetorett kan blokkere et eventuelt opptak av Palestina som medlemsland i FN.

Spørsmålet er om Israel, når det kommer til stykke, vil bli behandlet av FN etter de internasjonale lover som ellers gjelder for stater. Det er også knyttet stor spenning til hvordan USAs president Barack Obama vil forholde seg til palestinernes planer. Hittil har amerikanerne og israelerne stått sammen i kravet om å løse grensespørsmålet i direkte forhandlinger.

Kilde:
Artikkel av Robbie Sabel fra Institutt for nasjonale sikkerhetsstudier ved Universitetet i Tel Aviv (PDF)


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart