Bli aktiv for Israel nå!

– Palestinerne er ikke klar for egen stat

Utenriksminister Avigdor Lieberman har bedt den juridiske avdelingen i utenriksdepartementet utarbeide en rapport for å dokumentere at palestinerne ikke er klar for å etablere sin egen stat.

Rapporten kommer etter alt å dømme til å bli lagt fram for FNs sikkerhetsråd, ifølge en reportasje i Israel Radio. Et argument som Israel vil vektlegge, er at palestinerne ikke har avholdt de nasjonale og lokale valg som de etter loven skulle ha avholdt for lenge siden.

I løpet av kort tid kommer Israel til å sende diplomatiske utsendinger til Bosnia og Colombia for å overtale disse landene til å stemme imot en palestinsk stat i sikkerhetsrådet. De palestinske selvstyremyndighetene sender også diplomater for å overtale landene som er i vippeposisjon.

9 av de 15 medlemmene i sikkerhetsrådet må stemme for dersom “Palestina” skal bli tatt opp som fullt FN-medlem. Selv om palestinerne skulle få støtte fra ni land, har USA allerede meldt at de kommer til å legge ned veto.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0

Your Cart