Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Skeptiske til palestinernes trusler

Mahmoud Abbas på talerstolen i FNs generalforsamling i 2014. (Foto: Amanda Voisard, FN)
Mahmoud Abbas på talerstolen i FNs generalforsamling i 2014. (Foto: Amanda Voisard, FN)
Palestinernes planer om å annullere Oslo-avtalene oppfattes av Israel som tomme og rutinemessige trusler.

Israelske myndigheter har ikke kommet med noen offisielle kommentarer til rapportene om at palestinske ledere planlegger å annullere Oslo-avtalene og erklære ”Palestina” som en ”stat under israelsk okkupasjon”. Ifølge signalene Times of Israel har fått, er det en utbredt holdning at utspillet føyer seg inn i rekken av tomme trusler som stadig framføres av de palestinske selvstyremyndighetene.

 

– Fremmer trusler rutinemessig

– Vi ser på disse truslene med en viss skepsis, sier en israelsk myndighetsrepresentant som er intervjuet anonymt fordi han ikke har fått offentlig mandat til å uttale seg om saken.

Han forklarer at palestinerne rutinemessig forsøker å forhandle gjennom å fremme trusler om å tilspisse konflikten.

– Når ikke de får det de krever, truer de med å hoppe utfor et stup, sier han.

– Det palestinske lederskapet har flere ganger de siste månedene truet med å fratre fra sine posisjoner, eller å oppløse selvstyremyndighetene, eller til og med å oppløse Oslo-avtalene, bemerker han.

 

– Israel vil forhandle

Han understreker at det ikke er Israel som nekter å føre nye fredsforhandlinger.

– Statsministeren er klar til å gjenoppta fredsforhandlinger uten forhåndsbetingelser umiddelbart, men palestinerne nekter å delta. Ved å stille unødvendige forhåndsbetingelser, gjør de det umulig å gjenoppta fredssamtalene. Og så, etter å ha hindret at fredssamtaler finner sted, løper de til det internasjonale samfunnet og hevder at det er krise og at drastiske tiltak må gjøres. Men det er et spill for galleriet, sier kilden.

– Det er kun palestinerne som er årsak til at det ikke finner sted meningsfulle forhandlinger. Det er på tide at det internasjonale samfunnet avviser spillet deres, og gir dem beskjed om at det er tid for å vende tilbake til forhandlingene med Israel. Det er den eneste farbare veien framover, legger han til.

 

Bekymret over mulig brudd i samarbeidet

Flere israelske kilder uttrykker den samme oppfatningen overfor Times of Israel. Først og fremst oppfatter de den palestinske planen som en tannløs og urealistisk provokasjon. Samtidig uttrykker de en viss grad av bekymring over hva som vil kunne skje med sikkerhetssituasjonen og med den økonomiske situasjonen blant palestinerne. Ingen kan vite fullt ut hva som vil være palestinernes neste trekk og hvordan Israel vil forholde seg til det. Dersom PLO virkelig skulle gå til det skritt å oppløse gjeldende avtaler, vil det også berøre avtalene som regulerer det palestinsk-israelske samarbeidet om sikkerhet og økonomi. Det vil kunne få alvorlige konsekvenser.

 

– Ikke juridisk mulig med statserklæring

Planen om å erklære ”Palestina” som ”en stat under israelsk okkupasjon” vekker mindre grad av bekymring.

– Det ville være en tom påstand, sier Alan Baker, en pensjonert israelsk diplomat og tidligere juridisk rådgiver for utenriksdepartementet.

– Jeg tror ikke en slik erklæring ville ha noen som helst betydning. Ingenting Abbas sier, og ingen erklæring han kan komme med i FN, kan forandre realitetene på bakken, sier Baker.

Han mener en slik erklæring bare ville bidra til å deligitimere Abbas’ presidentstatus og det palestinske parlamentet og rettsvesenet. Ifølge Baker vil det nemlig ikke være mulig etter internasjonal lov å imøtekomme erklæringen. Han viser til at det ikke finnes noen historisk presedens for at et territorium kan bli anerkjent som stat mens det fortsatt er under okkupasjon. For å forsøke å nå fram med kravet om anerkjennelse som ”stat under okkupasjon” vil palestinerne dermed måtte hevde at det fantes et uavhengig ”Palestina” før 1967 – en påstand som vanskelig lar seg forsvare.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart