Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

I dag fikk palestinske terrorister 3 millioner kroner i belønning

Send din støtte til MIFFs arbeid med SMS eller VIPPS.
Send din støtte til MIFFs arbeid med SMS eller VIPPS.
Hvor mange dager til vil du akseptere at Utenriksdepartementet misbruker dine skattepenger til å finansiere belønningssystem for terrorister?

I palestinske selvstyremyndigheters budsjett for 2016 er om lag 1,1 milliarder kroner satt av til lønn for palestinere som er i, eller er blitt løslatt fra, israelsk fengsel. De aller fleste fangene er dømt for aktiviteter knyttet til terror.

1,1 milliarder kroner på ett år, tilsvarer tre millioner kroner daglig. Også i morgen kommer palestinske myndigheter til å gi 3 millioner kroner i belønning til terrorister. Nye tre millioner følger i overmorgen.

I tillegg har PAs 2016-budsjett satt av 1,5 milliarder kroner til lønn til «martyrers» familier. Blant «martyrene» er et stort antall palestinere som var selvmordsbombere eller som gjennomførte terrorangrep mot israelske kvinner og barn.

Totalt utgjør palestinernes belønningssystem for terror omkring 6,9 prosent av det totale budsjettet til selvstyremyndighetene. Terrorbelønningen utgjør 29,6 prosent av utenlandsk bistand, viser en ny oversikt fra Jerusalem Centre for Public Affairs. Forfatteren av rapporten, brigader Yossi Kuperwasser, viser til de palestinske dokumentene som dokumenterer at lønnen blir utbetalt fra palestinske myndigheter og delvis via PLO.

Tabell med tall fra palestinsk budsjett, presentert av Jerusalem Centre for Public Affairs.
Tabell med tall fra palestinsk budsjett, presentert av Jerusalem Centre for Public Affairs.

Det er lovfestet hos palestinske myndigheter at alle dømte terrorister skal få månedlig lønn under fangenskap og lønn eller jobb etter løslatelse. De kan også ha rett på fritak fra betaling for utdanning, helseomsorg og yrkesutdannelse. Jo lengre en palestiner har sittet i israelsk fangenskap, jo høyere rangert lønn og jobb i myndighetene har han rett på.

I mai 2014, etter press blant annet fra Norge, gjorde palestinerne en administrativ endring. I stedet for at fangelønnen ble utbetalt av PAs departement for fangesaker, skulle den nå utbetales av PLOs kommisjon for fanger og ex-fanger. Dette ble gjort fordi noen bistandsgivere ikke ønsket at deres bistand skulle gå til terrorlønn. Men navneskiftet førte ikke til noen reelle endringer. Kontorene for fangelønnen var de samme, lederen den samme, og det er fortsatt palestinske selvstyremyndigheter som finansierer og har overoppsyn for ordningen.

Med Israel for fred (MIFF) har satt fokus på palestinernes belønningssystem for terrorister i en årrekke. Vi forventer at den norske regjeringen legger press på PA til å avvikle systemet.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart