Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

Palestinere som selger sine egne eiendommer til jøder i Øst-Jerusalem og andre steder trues med alvorlige konsekvenser.

Truer arabere som selger eiendom til jøder i Jerusalem

MIFF forsøkte å fjerne feil fra skolebok – ble dømt av retten til å betale saksomkostninger. Les mer.

I henhold til palestinske myndigheters lover er det en straffbar handling for palestinere å selge eiendom til jøder. Straffen for å begå et slikt lovbrudd er livstid i fengsel med hardt arbeid, skriver Palestinian Media Watch (PMW).

Men i frykt for at selv ikke denne drakoniske loven er nok til å forhindre palestinere som bor i Jerusalem i å selge eiendommer til jøder, så har Fatah, som ledes av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, også publisert trusler om at Israel ikke vil være i stand til å forhindre at de vil bli straffet:

Fatah vil komme med full styrke mot alle som har solgt sin samvittighet og tillater å forlate sine verdier, sin religion og deres tro ved å jakte penger og ulovlig overføre deres eiendom til bosetterorganisasjonene som er aktive i Jerusalem. Uavhengig av hvilke midler som okkupasjonsmakten har til rådighet, så vil ikke Israel være i stand til å forhindre Fatah i å nå disse håndfulle menneskene som har prioritert penger fremfor hjemlandet.

PAs offisielle avis Al-Hayat Al-Jadida, 26. november 2020

Grunnlaget for palestinske myndigheters (PA) forfølgelse av palestinere som selger eiendom til jøder er basert på artikkel 114 i den jordanske straffeloven (1960) fra den gangen området var under jordansk kontroll. Den opprinnelig jordanske loven slo fast at en person som forsøker å svekke enhver del av det jordanske territorium for å knytte det til en fremmed stat vil bli straffet med minst fem års hardt arbeid. Siden har PA adoptert loven.

PMW har tidligere rapportert at PA-president Mahmoud Abbas i 2014 vedtok et tillegg til loven som gjorde at maksimumsstraffen ble økt til livstid i fengsel med hardt arbeid. Tidligere i år avslørte PMW at PA hadde instruert politiet til streng håndhevelse overfor alle som selger eiendom til jøder.

En palestinsk studie gjennomført i 2018 viste at 87,8 prosent av de spurte omtaler palestinere som selger eiendom til jøder for «forrædere», mens 9,1 prosent omtaler dem som «korrupte/foraktelige/ikke-patriotiske».

Truslene fra Fatah følger vanlig historisk revisjonisme fra PAs side. Ved å erklære at 360.000 palestinere bor i Øst-Jerusalem, så mener Fatah det beviser at «det ikke finnes tvil om at Jerusalem i høyeste grad er en arabisk, palestinsk og islamsk by».

Men Fatah utelater viktige demografiske fakta i sine påstander:

  1. Den britiske folketellingen i 1922 viser at jødene har utgjort flertallet (mer enn muslimer og kristne til sammen) i Jerusalem i minst 100 år. Ifølge folketellingen var 33.971 av Jerusalems 62.578 innbyggere jøder.
  2. Etter frigjøringen av Jerusalem i 1967 utgjorde jødene 74 prosent av byens befolkning.
  3. Ved utgangen av 2018 bodde det nærmere 565.000 jøder i Jerusalem og bare 350.000 arabere. Av disse bor 220.000 i det Fatah definerer som Øst-Jerusalem.

Uavhengig av demografiske fakta er det klart at PAs lov, som forbyr salg av eiendom til jøder, er fundamentalt rasistisk. I apartheid Sør-Afrika var svarte sør-afrikanere «bare» utestengt fra å eie 93 prosent av eiendommene i landet. PA forbyr arabere å selge eiendom til jøder på alle områder som PA gjør krav på – ikke bare på områder som kontrolleres av PA – men også i Område A på Vestbredden og Jerusalem, som er under israelsk kontroll.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart