Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Truer arabere som selger eiendom til jøder i Jerusalem

Palestinere som selger sine egne eiendommer til jøder i Øst-Jerusalem og andre steder trues med alvorlige konsekvenser.

I henhold til palestinske myndigheters lover er det en straffbar handling for palestinere å selge eiendom til jøder. Straffen for å begå et slikt lovbrudd er livstid i fengsel med hardt arbeid, skriver Palestinian Media Watch (PMW).

Men i frykt for at selv ikke denne drakoniske loven er nok til å forhindre palestinere som bor i Jerusalem i å selge eiendommer til jøder, så har Fatah, som ledes av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, også publisert trusler om at Israel ikke vil være i stand til å forhindre at de vil bli straffet:

Fatah vil komme med full styrke mot alle som har solgt sin samvittighet og tillater å forlate sine verdier, sin religion og deres tro ved å jakte penger og ulovlig overføre deres eiendom til bosetterorganisasjonene som er aktive i Jerusalem. Uavhengig av hvilke midler som okkupasjonsmakten har til rådighet, så vil ikke Israel være i stand til å forhindre Fatah i å nå disse håndfulle menneskene som har prioritert penger fremfor hjemlandet.

PAs offisielle avis Al-Hayat Al-Jadida, 26. november 2020

Grunnlaget for palestinske myndigheters (PA) forfølgelse av palestinere som selger eiendom til jøder er basert på artikkel 114 i den jordanske straffeloven (1960) fra den gangen området var under jordansk kontroll. Den opprinnelig jordanske loven slo fast at en person som forsøker å svekke enhver del av det jordanske territorium for å knytte det til en fremmed stat vil bli straffet med minst fem års hardt arbeid. Siden har PA adoptert loven.

PMW har tidligere rapportert at PA-president Mahmoud Abbas i 2014 vedtok et tillegg til loven som gjorde at maksimumsstraffen ble økt til livstid i fengsel med hardt arbeid. Tidligere i år avslørte PMW at PA hadde instruert politiet til streng håndhevelse overfor alle som selger eiendom til jøder.

En palestinsk studie gjennomført i 2018 viste at 87,8 prosent av de spurte omtaler palestinere som selger eiendom til jøder for «forrædere», mens 9,1 prosent omtaler dem som «korrupte/foraktelige/ikke-patriotiske».

Truslene fra Fatah følger vanlig historisk revisjonisme fra PAs side. Ved å erklære at 360.000 palestinere bor i Øst-Jerusalem, så mener Fatah det beviser at «det ikke finnes tvil om at Jerusalem i høyeste grad er en arabisk, palestinsk og islamsk by».

Men Fatah utelater viktige demografiske fakta i sine påstander:

  1. Den britiske folketellingen i 1922 viser at jødene har utgjort flertallet (mer enn muslimer og kristne til sammen) i Jerusalem i minst 100 år. Ifølge folketellingen var 33.971 av Jerusalems 62.578 innbyggere jøder.
  2. Etter frigjøringen av Jerusalem i 1967 utgjorde jødene 74 prosent av byens befolkning.
  3. Ved utgangen av 2018 bodde det nærmere 565.000 jøder i Jerusalem og bare 350.000 arabere. Av disse bor 220.000 i det Fatah definerer som Øst-Jerusalem.

Uavhengig av demografiske fakta er det klart at PAs lov, som forbyr salg av eiendom til jøder, er fundamentalt rasistisk. I apartheid Sør-Afrika var svarte sør-afrikanere «bare» utestengt fra å eie 93 prosent av eiendommene i landet. PA forbyr arabere å selge eiendom til jøder på alle områder som PA gjør krav på – ikke bare på områder som kontrolleres av PA – men også i Område A på Vestbredden og Jerusalem, som er under israelsk kontroll.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart