Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

USA belønner UNRWA med ytterligere 900 millioner kroner

Milliardene fra USA strømmer inn igjen i UNRWAs pengekasse. (Foto: Pierre Marshall, Wikimedia Commons)

MIFF har skrevet utallige artikler om UNRWAs misbruk av utenlandsk bistand, inkl. dansk og norsk bistand – les mer HER.

Danmark økte bistanden til UNRWA i 2020, mens Norge senket den.
Ifølge UNRWAs tall ga Norge 250 mill. kroner og Danmark 73 millioner kroner i støtte i 2019

Ifølge UNRWAs tall gav Norge 250 mill. kroner, Danmark gav 73 mill. kroner i støtte i 2019 – se UNRWAs oversikt HER og 235 mill. kroner i 2020 – se UNRWAs oversikt HER. Det kan nevnes at mens Norge valgte å senke vår bistand til UNRWA i 2020, så valgte Danmarks daværende utviklingsminister Rasmus Prehn å øke danske UNRWA-bistand fra 73 mill. kroner i 2019 til 106 mill. kroner i 2020.

Rapporten viser at dansk og norsk bistand er med på å finansiere skolepensum som:

 • gir opplæring i hat
 • oppildner til vold
 • fremmer jihad og martyrdød
 • løfter frem terrorister som rollemodeller
 • oppmuntrer barn til å «forsvare moderlandet med blod»
 • omtaler Israel som «Fienden» og «den zionistiske okkupasjon»
 • viser kart hvor Israel er utslettet
 • fordømmer israelsk-palestinsk samhandel

Skolemateriellet fra UNRWA som har blitt analysert, inneholder ikke noe materiale som fremmer fred eller fredsarbeide. I noen tilfeller er UNRWA-materialet enda mer radikalt enn PAs skolebøker.

Totalt har IMPACT-se analysert 122 hefter utgitt av UNRWA. De anslår at i alt 150-200 hefter er i bruk for øyeblikket. UNRWA bruker heftene som supplement til PAs skolepensum.

IMPACT-se er et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mod UNESCOs standarder for fred og toleranse i undervisningen – les mer om instituttet HER.

MIFF har lenge protestert mot Norge og Danmarks ukritiske bistand til UNRWA. Et stort misbruk av dine skattepenger: Pumper 125 mill. kroner inn i systemet for å forlenge konflikten – les mer her, skrev MIFF for eksempel i mars 2020.

MIFF skrev også i mars 2020 om dansk økning i bistanden til UNRWA: Stort misbruk av dine skattepenger, regjeringen øker bidrag til forlengelse av konflikten. MIFFs protest kom etter at Danmark som tidligere nevnt økte dansk bistand til UNRWA fra 73 mill. kroner i 2019 til 106 mill. kroner i 2020 – les mer HER.

Kilder:

NÅ gir USA UNRWA enda flere milliarder

I april skrev MIFF DK: USA bør betinge UNRWA bistand med ændringer i jihad skolepensum. – Indoktrinering af palæstinensiske elever skaber ikke kun had mod den jødiske stat, men også mod Golfstaterne, skriver Najat Al-Saied i Israel Hayom.

Likevel har USA nettopp overført ytterligere 900 millioner til FNs organiasjon for palestinerne (UNRWA), ut over de 220 millioner kroner de ga UNRWA i mai til gjenoppbygning av Gaza etter den siste Gaza-krigen (Operation Guardian of the Walls) Den var mot terrorgruppen Hamas som har hatt kontroll over enklaven siden 2007. I løpet av de 11 dagene krigen varte, angrep den iransk-støtteede terrorgruppen Israels sivilbefolkning med over 3400 raketter som både kostet flere israelere livet, forårsaket angst og PTSD hos utallige israelere og uoverskuelige skader på boliger. Les mer om den seneste Gaza-krigen HER.

Les mer om den nazi-inspirerte terrorgruppen Hamas HER. Les mer om Irans støtte til Hamas HER.

Utover beløpet nevnt ovenfor ga USA for få måneder siden omtrent 1 milliard kroner til “gjenoprettelse” av USAs UNRWA-bistand, som ble fjernet av president Trump i 2018.

Man trenger ikke å være et matematisk geni for å regne ut at UNRWAs pengeskrin er blitt meget velfylt av milliardene fra USA og den fornyede pengestrømmen til det korrupte FN-organet, skriver Ruthie Blum, israelsk journalist og forfatter i Israel Hayom.

USAs utenriksminister Antony Blinken har uttrykt at USAs nye regjering vil reparere forholdet til de palestinske selvstyremyndighetene (PA). President Trump førte en helt annen PA-politikk, ved å holde dem ansvarlige for deres Pay for Slay-politikk som gir dømte terrorister med israelske liv på samvittigheten “terrorlønn». Se PAs lønnsskala her:

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

PA misbruker også dansk bistand til terrorlønn – les HER. PA har også misbrukt dansk bistand til å udarbeide jihadskolepensum som opplærer palestinske skolebarn til å ofre livet i hellig krig og ta israelere med seg i døden – les HER.

5. mai var det en stor debatt i Folketinget om fremtiden for dansk PA-bistand – her ble informasjon fra MIFF fremhevet. Se debatten HER.

Til tross for at USA er UNRWAs største donor var det først under Trump-administrasjonen det ble stilt krav om reformer som betingelse for bistanden. Dette “humanitære” organet har ikke bare misbrukt sitt opprinnelige mandat som mistet sin hensikt kort tid etter at UNRWA ble opprettet for over 70 år siden. UNRWA har også gjort alt hva som står i deres makt for å opprettholde problemet som de blev satt i verden til å løse, påpeker Blum.

Dr. Mordechai Kedar, som er seniorforsker ved Begin-Sadat Center for Strategic Studies og mangeårig ekspert på Midtøsten, forklarer hvorfor UNRWA er blitt en del av problemet fremfor en del av løsningen – les HER (miff.dk) .

UNRWAs eksistens er basert på en konstruert FN-definisjon av “flyktning”, som betyr at flyktningstatus går i arv fra generasjon til generasjon. Det kan sies mye om de palestinske flyktninger og deres unike og privilegerte flyktningstatus (palestinerne er den eneste befolkningsgruppen i verden hvor flyktningstatus går i arv fra generasjon til generasjon – les mer om hvorfor FN-organet UNRWA er blitt en del av problemet i stedet for en del av løsningen HER). De internasjonale medier og organisasjoner har stort sett ingen fokus på de knapt en million jødiske flyktninger som etter flere tusen års tilstedeværelse i regione ble tvangsforvist fra deres hjem og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika i midten av det 20. århundre. Les om minnedagen for jødiske flyktninger HER.

Den særlige statusen som FN har gitt palestinerne har ført til en absurd situasjon hvor antallet palestinske “flyktninger” ikke faller med årene, men stiger eksponentielt. UNRWA fortsetter med å yte “nødhjelp, menneskelig utvikling og beskyttelse” til mennesker som ikke er flyktninger etter noen annen definisjon enn den som har blitt fabrikkert av FN, understreker Blum.

Alt som er nevnt ovenfor burde vært mer enn nok for å stenge ned UNRWA. UNRWA støtter også terror, som ved å for eksempel la Fatah, de iransk-støttede terrorgruppene Hamas Jihad lagre våpen i og under UNWRA-skoler (les HER). For å ikke glemme UNRWAs jiadeskolepensum, som nevnt tidligere.

Mange av lærerne på UNRWAs skoler deler antisemittiske tegnefilmer på sosiale medier. I tegnefilmene er det blant annet karikaturer av israelske soldater som begår grusomheter, påstander om at Israel infiserer palestinerne med korona og neker å vaksinere dem.

Biden-administrasjonen underskrev 7. juli en rammeavtale for UNRWA-samarbeidet. I avtalen “er det satt opp felles mål og prioriteringer til støtte for humanitær bistand, menneskelig utvikling og beskyttelse av palestinske flyktninger.”

Ifølge UNRWA-generalsekreketær Philippe Lazzarini viser ​​avtalen og ytterligere økonomisk støtte “at vi igjen har en samarbeidspartner i USA som forstår behovet for å yte kritisk hjelp til noen av regionens mest sårbare flyktninger.”

“Rammer for samarbeidet er den tradisjonelle mekanismen, hvor USA og internasjonale organisasjoner fastsetter felles mål og prioriteringer,” sa han. “Avtalen mellom UNRWA og USA bekrefter begge parters forpliktelse til FNs humanitære prinsipper, inkl. nøytralitetsprinsippet.”

Israelske og utenlandske medier fremhevet følgende passasje i avtalen: “UNRWA forplikter seg til å iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at bistand fra USA ikke går til terror eller terrororganisasjoner. USA og UNRWA fordømmer uten forbehold alle uttrykk for religiøs eller raseintoleranse, oppfordring til vold, sjikane eller vold mot personer eller samfunn basert på etnisk opprinnelse eller religiøs overbevisning, inkl. antisemittisme, islamofobi, anti-katolisisme, anti-arabisme eller andre former for diskriminering eller rasisme mot palestinere, israelere eller andre individer eller samfunn basert på etnisk opprinnelse eller tro.”

UNRWAs uttalelse har intet med virkeligheten å gjøre, påpeker Blum.

Terrorgruppen Hamas erklærte Matthias Schmale, leder av UNRWA i Gaza, for persona non grata – uønsket – og at han ikke vil få lov til å vende tilbake Gaza etter den siste Gaza-krigen i mai 2021.

Årsaken var at FN-lederen uttalte på israelsk TV at de israelske luftangrepene under den siste krigen mot Hamas var presise og ikke var ment å ramme sivile

– Mitt inntrykk er at det har vært utrolig sofistikert hvordan det israelske militæret har gjennomførte sine angrep i løpet av de elleve dagene, sa Schmale om de over ett tusen israelske luftangrepene mot mål på Gaza.

Han ga senere uttrykk for anger over uttalelsen, men det stoppet ikke kritikken mot ham. Hamas omtalte ham blant annet som «en talsperson for det israelske forsvaret». Også Schmales nestleder, David de Bold, ble erklært uønsket.

Hamas uttalte: – Vi ble sjokkert av Matthias Schmales uttalelse. Han utnevnte seg til militæranalytiker eller talsmann for okkupasjonshæren, tweet Al-Aqsa TV.

Noen bør undersøke om Schmale fortsatt er i live innen milliardene igjen strømmer inn i UNRWAs pengekasse, men det ser heller ikke ut til å stå øverste på USAs prioriteringsliste, avslutter Blum.

Denne artikkelen er skrevet av Rika Greenberg for miff.dk og bearbeidet for miff.no av Kjetil Ravn Hansen.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

 1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart