Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Syv prosent stemte på småpartier

Israelske valgsedler (Foto: Ari Bronstein)
Israelske valgsedler (Foto: Ari Bronstein)
Hele 7 prosent av deltakerne i forrige ukes Knesset-valg stemte på småpartier som ikke kom over sperregrensen.

I Israel er det en sperregrense på 2 prosent ved nasjonale valg. Det vil si at alle partier som får minst 2 prosent av stemmene, får representanter inn i Knesset (Israels «Storting») i forhold til hvor stor del av velgerne de har.

Sperregrensen var opprinnelig satt til 1 prosent. Det skulle sikre at flest mulig etniske og religiøse grupper i Israel skulle være representert i Knesset. Nå er grensen altså hevet til 2 prosent. (I Norge er grensen for å få tilleggsmandater satt til 4 prosent.) Den lave sperregrensen, og ordningen med proporsjonal representasjon, har ført til mange partier i Israel. En av følgene er at det er vanskelig å få en handlekraftig regjering fordi så mange partier må være med i regjeringen for at den skal ha flertall.

 

Partier som var for små

Ved valget 22. januar 2013 ble 247.967 stemmer avgitt på partier som ikke nådde opp. Det svarer til 7 prosent av avgitte stemmer. Det er mer enn dobbelt så mange som ved forrige valg i 2009.

Det partiet som kom nærmest et mandat, heter Otzma LeyIsrael, og ble ledet av Arieh Eldad. Han tilhører ytre høyre i israelsk politikk og har vært i Knesset. Partiet fikk nesten 62.000 velgere, og manglet 15.000 for å få representasjon.

Am Shalem fikk 1,2 prosent av stemmene. Lederen heter Chaim Amsellem. Han ble valgt i forrige periode for det religiøse partiet Shas, men dannet sitt eget parti. Han er rabbiner og religiøs, og har en oppskrift på hvordan de ultra-ortodokse skal bringes inn i samfunnet.

Ale Yarok fikk snaut 1 prosent av stemmene. Partiet er kanskje mest kjent for å ville legalisere cannabis.

Koah Lehashpia er ultra-ortodokst. Det fikk ca. 0,75 prosent av stemmene.

Eretz Hadasha fikk også ca. 0,75 prosent av stemmene. Partiet går inn for fredsavtale med palestinerne og for å gi de israelske araberne større rettigheter.

Det var en rekke partier til, de fikk alle færre enn 20.000 stemmer. Det minste, Moreshet Avot, fikk 499 stemmer i hele Israel.

Kilde: En artikkel av Yaron Druckman på ynetnews.com (Yedioth Aharaonoth) 23. januar 2013.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart