Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Israelske arabere lever lenger enn danskene

Verdens helseorganisasjon, WHO, offentliggjorde tidlig i 2003 data om levealder i ulike land. Denne artikkelen tar utgangspunkt i disse tallene, slik de var gjengitt i den israelske avisen Ha'aretz.

Levealderen er nok det enkelttallet som forteller mest om levekårene i et land. Den er et uttrykk for helsestandarden. Og siden helsen blir påvirket av svært mange faktorer (ernæring, arbeidssituasjon, boforhold og mye annet), blir levealderen en slags oppsummering av kvaliteten ved mange sider av livet, selv om den naturligvis ikke gir hele bildet.

Høy levealder i Israel
Levealderen i Israel er høy. For menn er den til og med høyere enn i Norge, som ellers ligger blant de fremste i så måte. Som i de fleste land lever kvinnene i Israel lenger enn mennene. Men i forhold til andre lands kvinner ligger kvinnenes levealder noe lenger nede på listen. Men ikke lenger nede enn at israelske kvinner for eksempel lever lenger i gjennomsnitt enn danske.

Det israelske samfunnet består av flere etniske komponenter. De to hovedkomponentene er jødene og araberne. I tillegg er det nå et stort antall innvandrere og fremmedarbeidere som ikke er noen av delene. – Tallene i denne artikkelen gjelder ikke araberne (palestinerne) på Vestbredden og Gaza, bare araberne i selve Israel.

De israelske araberne
Når vi fokuserer på de israelske araberne spesielt, er en hovedutvikling at forskjellen i levealder mellom jøder og arabere er kraftig redusert. Mens forskjellen på 80-tallet var på 2,3 år, var den på 90-tallet nede i 1,2 år. Gjennomsnittlig levealder i Israel for arabiske menn (de fleste er muslimer) er på 74,4 år. Det er høyere enn for muslimske menn i Europa (hvor forskjellene mellom muslimene og flertallet er vesentlig større enn i Israel). Men det er også høyere enn for europeere sett under ett (69,6 år). Levealderen for arabiske menn i Israel er høyere enn for mennene i Danmark (74,1 år), og nesten like høy som for tyskere (74,8) og finner (74,7).

Dette er en kommentar til de ondskapsfulle angrepene på de israelske jødene som sammenlikner dem med nazister og snakker om «folkemord» m. m. på arabere. Det er fjernt fra sannheten, også i forhold til palestinerne på Vestbredden og i Gaza. Israelere flest ser fram til den dagen da de får leve i varig fred med sine arabiske naboer, og hjelper dem gjerne både til helse og velstand. Vi viser til artikkelen Like før bråket om hvordan forholdene var mellom israelere og palestinere like før palestinerne startet sin intifada i september 2000.

Holdningsendring påkrevd
Denne artikkelen bygger på en artikkel av Amnon Rubinstein i den israelske avisen Ha’aretz 6. mars 2003.
Rubinstein nevner at dersom de gjenværende forskjellene i helsetilstand skal overvinnes, krever det en holdningsendring i den arabiske befolkningen selv: De må slutte med at nære slektninger gifter seg med hverandre (noe som fører til en del arvelige sykdommer), de må redusere fødselsraten (barnetallet er til dels ekstremt høyt i store deler av den arabiske befolkningen) og gjøre slutt på polygami (flerkoneri) blant beduinene i Negev.

For vår egen del vil vi tilføye en faktor som nok kunne bedret livskvaliteten for Israels arabere (og deres norske venner) merkbart: En reduksjon av den omfattende sutringen, og en økning av takknemlighet for det som er godt i Israel. Ingen folkegruppe i verden kan ha høyere levealder enn danskene uten at de har mye de burde være glad for, spesielt ikke når alle nabolandene ligger mye dårligere an!

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart