Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Frivillighets-

Det er økonomisk krise i Israel. I denne situasjonen foretar finansminister Benjamin Netanyahu (tidligere statsminister) en omlegging av den økonomiske politikken i retning av "Thatcherisme": Mer markedsliberalisme og en svekkelse av det sosiale sikkerhetsnettet.

Det er økonomisk krise i Israel. I denne situasjonen foretar finansminister Benjamin Netanyahu (tidligere statsminister) en omlegging av den økonomiske politikken i retning av «Thatcherisme»: Mer markedsliberalisme og en svekkelse av det sosiale sikkerhetsnettet.

Med kutt i offentlig støtte på mange felter, med økt ledighet og andre økonomiske problemer, har betydningen av frivillig arbeid økt sterkt de siste årene. For mange er frivillig innsats i ferd med å bli et slags yrke.

Yad Sarah
En av de største frivillige hjelpeorganisasjonene i Israel er Yad Sarah. Den hjelper syke, uføre, eldre og andre hjelpetrengende med en lang rekke tjenester og hjelpemidler.
Organisasjonen har 6.000 frivillige, og sparer det offentlige for store penger, ikke minst fordi mange kan bo hjemme på grunn av hjelpen de får, mens de ellers måtte hatt plass på sykehus eller institusjon. Yad Sarah hjelper med behandling, rehabilitering, fritidsaktiviteter for barn med spesielle behov og mye annet. Og det er bare en av mange frivillige organisasjoner.

Frivillighet
En professor ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem har beregnet at den frivillige innsatsen i Israel svarer til 25.000 heltids-stillinger. Det gjelder dem som har arbeider fast hver uke. I tillegg kommer hundretusener som gjør innsats av og til (årlig innsamling, matutdeling til festdager, osv.).

Hvem er de frivillige?
Pensjonister utgjør en stor del av de frivillige. En annen gruppe er arbeidsledige. Hele 24 % av de frivillig er der for å få yrkeserfaring. For dem er det viktig å få attester på arbeidet de gjør, det styrker deres muligheter på arbeidsmarkedet.

En undersøkelse viste at 56 % av de frivillige mener at kurs er den beste belønningen. 40 % ville også ha turer og ekskursjoner. Bare 21 % ønsket pengebelønning. En type kurs kan for eksempel være i å bruke data i arbeid av mange typer. – Folk arbeider som frivillige i gjennomsnittlig 5 år.

System
Yad Sarah har utviklet et system for frivillighet: Hvordan kan man rekruttere de rette medarbeiderne, klassifisere dem etter hva de kan fra før og deres personlige egenskaper, gi riktig opplæring og veiledning? Det er prosedyrer og opplegg for alt dette. Yad Sarah gir sine kunnskaper videre til organisasjoner, kommuner, hjelpeforeninger og andre som trenger det.

Noen ganger blir grensen mellom yrke og frivillighet ikke så tydelig. Riktignok gis det ikke egentlig lønn (selv om det hender at noen frivillige som trenger det også får økonomisk støtte). Men man skal ha dekket utgifter, ha kontor, telefon, pauserom og være med på å ta beslutninger som angår det man arbeider med. Noen er fagfolk som fortsetter som frivillige i samme type arbeid (advokater kan for eksempel arbeide frivillig som juridiske rådgivere).

Et ekstra vanskelig problem er å fortelle frivillige at de ikke lenger er til nytte. Spesielt for noen eldre kan det ramme selvtilliten og livsviljen hardt å få høre at de ikke lenger er i stand til å utføre arbeidet tilfredsstillende.

Konkurranse
Et problem er det også at yrkesaktive føler sin stilling truet av de frivillige. Ofte konkurrerer de om de samme jobbene. Det hender derfor at ansatte motarbeider de frivillige.

Demper krisen
Den omfattende frivillige hjelpen som gis, til dels med midler innsamlet blant jøder i resten av verden, demper de verste utslagene av krisen i Israel. Og den er en oppfølging av en århundregammel tradisjon i de jødiske samfunnene, hvor omsorg for hverandre var en viktig del av fellesskapet.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart