Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Mange problemer for de etiopiske jødene

De etiopiske jødene tjener bare halvparten av andre israelere. De har også mange andre problemer.
Halvparten av de etiopiske jødene i Israel tjener mindre enn 34 kroner i timen. (Arkivfoto: GPO)

Denne artikkelen bygger på en rapport fra Israels bank, slik den var gjengitt i Ha’aretz og på Ynet.

Levestandarden (den økonomiske velstanden) i Israel er vesentlig lavere enn i Norge. Det er også en stor forskjell mellom fattig og rik i Israel, større forskjell enn i Norge.

En følge av det er at median-inntekten i Israel er så lav som 53 kroner i timen. (Median-inntekt: Hvis alle personers inntekter settes på en sortert liste fra den høyeste til den laveste, er inntekten til personen midterst på lista median-inntekten. Det behøver ikke være det samme som gjennomsnittsinntekten.)

Det vil si at halvparten av alle israelere tjener mindre enn 53 kroner timen. For etiopierne er medianinntekten 34 kroner – halvparten av dem tjener altså mindre enn det. For innvandrerne fra det tidligere Sovjetunionen er median-inntekten så lav som 38,50 kroner.

Gjennomsnittsinntekten for etiopierne i Israel er 3.050 kroner i måneden. For araberne i Israel er den for øvrig 4.120 kroner. For den israelske befolkningen totalt er gjennomsnittsinntekten ca. 6.000 kroner. (Dette er per person, så for en familie blir det jo da mer.)

To viktige grunner til at etiopiere, ortodokse jøder og araber er fattige, er at familiene er store og at få av kvinnene er i lønnet arbeid. For etiopiernes vedkommende er bare 56 % av de voksne i arbeid, mot 75 % i befolkningen generelt. Noe av det skyldes ca. dobbelt så stor arbeidsledighet som den generelle befolkningen. (Men ledigheten er forholdsvis lav i Israel.) Mange etiopiere får ikke de jobbene de er kvalifisert for. Selv mange som har studert på universitet, må ta til takke med vasking, vakttjeneste m.m. Noen av de fattigste etiopierne holder liv i seg ved å kjøpe billig mel fra Etiopia og bruke til sin injera (en slags surdeiglefser som er meget viktig i det etiopiske kostholdet).

40 % av de voksne etiopiske innvandrerne har ingen utdanning utover grunnskolen. Uforholdsmessig mange av dem går på yrkesskoler og spesialskoler av ulike slag. En stor prosent dropper ut av skolen. Bare 44 % får studiekompetanse (det får man ved egne matrikulerings-eksamener i Israel), mot 57 % i befolkningen generelt.

I slutten av 2005 var det 106.000 mennesker av etiopisk bakgrunn i Israel. 33.000 av dem er født i Israel. I perioden 1994-2003 investerte den israelske staten over 600.000 kroner på hver etiopisk innvandrer.
De fleste etiopiske familiene bor i fattige strøk. Rapporten anbefaler å spre dem mer.

Israel har altså betydelige problemer i forhold til de etiopiske innvandrerne. Men vi her i Norge har også mange lignende problemer med innvandrere fra en del land, ikke minst fra Etiopias naboland Somalia.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart