Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Skjev legefordeling i Israel

Tel Aviv har tre ganger så mange leger som distriktene, viser en ny Knesset-rapport.

Med tanke på at Israel kun er en 63 år gammel stat er det svært imponerende at man har klart å bygge opp et av de aller mest velfungerende og kvalitativt beste helsesystemene i verden.

Skjev fordeling
Men heller ikke Israels helsesystem er perfekt. I likhet med situasjonen i Norge, sliter myndighetene med rekruttere leger til distriktene.

En ny rapport fra Knessets forsknings og informasjonssenter viser at Tel Aviv har tre ganger så mange leger per tusen innbyggere som utkantområdene i Israel, hvor det er 1,6 leger per tusen innbyggere. I Sør-Israel er det 2,1 leger per tusen innbyggere, i Jerusalem 2,6 og i Haifa og omegn er det 3,8.

Bedre utdannet
Dessuten er legene i byene langt bedre utdannet. I Tel Aviv er 82 prosent av alle legene spesialister, mens kun 58 prosent i Nord- og Sør-Israel er det samme.

Den manglende helsedekningen i distriktene har vært belyst i en rekke Knesset-rapporter og -debatter de siste årene.

Sykepleiere og sengeplasser
Situasjonen er den samme når det gjelder sykepleiere. Det er i Tel Aviv 6,3 sykepleiere per tusen innbyggere, sammenliknet med snittet på 3,7 i Sør-Israel.

Også når det gjelder sengeplasser skårer byene høyere. Tel Aviv har 2,5 sykehussenger per tusen innbyggere, mens periferien kun har 1,4.

Studentene velger byene
Problemet viser seg allerede på studentnivå, avslører rapporten. Medisinstudenter foretrekker å praktisere på sykehusene i Israels storbyer, heller enn i distriktene. I 2008 ønsket de fleste studentene å ha praksis i Jerusalem og Haifa, mens distriktssykehusene kom nederst på listen.

Helsedepartementet i Israel har nedsatt en spesialkomité som snart vil levere sin rapport om gapene mellom distriktene og byene i helsetilbudene og hvordan dette kan endres.

Det hører med til historien at avstandene mellom det som regnes som utkantområder og byområder i Israel, ofte er betydelig mindre enn i Norge. Pasienter og pleietrengende som trenger hjelp av legene i Tel Aviv vil ofte ikke ha mer enn 1-2 timers kjøring fra hvor de bor.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart