Innkjørselen til Ma’ale Gilboa-kibbutzen. (Foto: Avishai Teicher, Wikimedia Commons)

Nå står folk i kø for å flytte til kibbutz

Covid har vært med på snu flyttestrømmen. For første gang på mer enn 30 år vokser ventelistene på å få flytte til kibbutz.

I Israel er det 279 kibbutzer, det som tradisjonelt var sosialistiske eller kommunistiske landbrukskollektiv. De siste tiårene har de aller fleste av kibbutzene gått gjennom privatisering og fraflytting, og flere har også engasjert seg i andre næringer enn landbruk. Mange har spådd slutten for kibbutzbevegelsen.

Men nå peker pilene oppover, ifølge en reportasje i Times of Israel. Forbedrede muligheter til å jobbe digitalt hjemmefra som for alvor ble oppdaget under Covid-panedemien, nevnes som en av forklaringene på fornyet interesse. 500 personer står i kø for å bli nye kibbutz-medlemmer, sier Ayelet Harris, som leder integreringstjenesten i kibbutzbevegelsen.

– Folk ønsker seg bort fra byene, og de ser på muligheten for å bo på kibbutzer over hele landet, sier Harris.

Et annet skifte som bidrar til økt etterspørsel for kibbutzliv, er at kibbutzers eksisterende medlemmer nå er mer fleksible og mer åpne for å motta nye medlemmer. Ofte må nye beboere i en kibbutz bo på stedet i et år eller mer før det blir stemt over om de kan bli opptatt som fulle medlemmer.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart