Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Et såkalt PV-anlegg installert på et hustak i California. (Illustrasjon: Matt Montagne)
Et såkalt PV-anlegg installert på et hustak i California. (Illustrasjon: Matt Montagne)

Solenergiprogrammet alle tjener på

Det er kanskje overraskende for et solfylt land som Israel, men solteknologi viser seg svært vanskelig å få solgt, på grunn av statlige kvoter.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Miljølandet Israel har satset hardt på alternativ energi. Allerede i dag sliter landet med å kunne levere nok strøm til befolkningen, og i sommer har Israels statlige strømselskap IEC oppfordret brukerne til ikke å benytte ekstra strømkrevende maskiner i hjemmet på dagtid.

Som den kanskje ultimate «start up-nation» på denne kloden, har også mange nyetablerte og gamle energiselskaper forsket mye på andre måter å skaffe landet nok strømkraft. Tiltak som samtidig kan bidra til å hjelpe hele verdens energiproblemer.

Israelske regjeringer, inkludert den sittende, har hatt lang tradisjon for å subsidiere slike prosjekter. Av alle de milliardene Israel bruker på forskning, som faktisk er mest i verden i forhold til bruttonasjonalprodukt (BNP), går en betydelig prosentandel til slike satsinger.

Sliter med å nå målet
Innen 2020 er det denne regjeringens mål at 10 prosent av nasjonens energibehov blir dekket av grønn teknologi. Mellommålet for 2014 er på 5 prosent. Men dessverre ser ikke denne politikken ut til å lykkes. I dag er kun 2 prosent av energiproduksjonen grønn. Leder for energiselskapet Enerpoint, Danny Denan, tror årsaken til dette er en kombinasjon av dårlige politiske beslutninger, kortsiktige budsjettbekymringer og den israelske holdningen «jaja, det ordner seg til slutt».

– Det er på mange måter politikkens svarte hull. Land som har langt mindre sollys, som Italia og Tyskland, har mye mer vellykkede solenergiprogrammer, fordi deres politikk faktisk gir mening, hevder han.

Regjeringen er «festbrems»
Men det er myndighetene og ikke forbrukerne som er festbremsen når det gjelder solenergi, mener Denan. Et prosjekt som regjeringen skal bremse kraftig opp, ifølge Times of Israel, er et PV-system for solenergi. Dette er svært populært blant israelere, siden den energien en har til overs blir lagt ut på det åpne strømmarkedet imot kompensasjon.

Problemet er at teknologien er dyr og at regjeringen har satt en kvote for hvor mange som kan skaffe seg dette med statlige subsidier hvert år. De siste årene har også kompensasjonen for strømmen som leveres til strømnettet sunket kraftig, men interessen har likevel ikke avtatt. I 2011 ble kvoten fylt opp i løpet av dager.

Kan snart snu
Det neste problemet er at det kun er vanlige husholdninger som får subsidiert denne teknologien og at ingen kan levere mer enn 30 megawatt i året. Det er en kvote satt av regjeringen som få forbrukere forstår. Men holdningen kan være i ferd med å snu i finansdepartementet i forhold til denne teknologien. Departementet har til nå vært den største bremseklossen i denne saken.

– Sannheten er at fram til nå har subsidiene og de høye utbetalingene til brukerne som har installert PV-systemet vært et problem. Men nå nærmer vi oss en situasjon der du ikke får mer for å selge strøm, enn prisen på kjøp av strøm i strømmarkedet. Så nå burde regjeringen føle seg fri til å fjerne alle kvotene på PV-installering, mener Denan.

I tillegg argumenterer han for at regjeringens utgifter for å subsidiere installeringen av dette anlegget i alle israelske hjem som ønsker det, blir langt billigere enn å kjøpe kullprodusert kraft fra utlandet. Landet vil med andre ord spare penger på dette.

– PV-strøm eneste løsning
I løpet av de nærmeste ukene vil en komité utnevnt av regjeringen komme med sine anbefalinger rundt subsidiene til disse solanleggene. Enerpoint-sjefen er overbevist om at de vil konkludere med det samme som ham: Subsidiene må opp på et akseptabelt nivå.

– Når det har skjedd håper vi å kunne overbevise staten om å fjerne alle kvoter som finnes for systemet. Slik vil et kjøpesenter kunne installere et PV-system på sitt tak, skaffe seg all den energien de selv trenger og selge overflødig energi til IEC. Det gjør at alle sparer penger: IEC, regjeringen og forbrukerne, hevder Denan, som mener PV-systemet er det eneste som kan sikre at regjeringen når sitt mål om 10 prosent grønn energiforsyning i markedet innen 2020.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart