Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Nei, ICJ har ikke beordret Israel å stanse militæroffensiven i Rafah

En israelsk Merkava-stridsvogn. (Foto: Flash90)
NRK og øvrige norske medier, samt utenriksminister Barth Eide, påstår at ICJ har beordret Israel å stanse militær operasjonen i Rafah. Dette er ikke riktig.

Dersom ICJ hadde hatt mandat til å kreve stans i militæroperasjonen, hadde de skrevet rett ut at Israel må stanse offensiven i Rafah, punktum! Men Israel har en ukrenkelig rett etter FN-pakten til å forsvare seg, nedkjempe Hamas og befri gislene. ICJ har kun mandat til å hindre folkemord, ikke stanse en lovlig forsvarskrig.

Derfor skriver ICJ følgende (mine oversettelser):

«Umiddelbart stoppe dens militære offensiv, og enhver annen handling i Rafah, som kan påføre den palestinske gruppen i Gaza levevilkår som kan bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis»

Det første man vil reagere på her er at ICJ har utelatt det viktigste vilkåret i konvensjonens artikkel II bokstav c) som de refererer til i ordenen, nemlig intensjonskravet «…som tar sikte på å bevirke*…». ICJ går altså etter ordlyden utenfor sitt mandat.

Israel kan fortsette militæroperasjonen så lenge de ikke utfører folkemord, slik Israel allerede selvfølgelig er enige i. Deres oppdrag er å nedkjempe Hamas sin siste skanse i Rafah og redde gislene.

Fire dommere i panelet var forutseende nok til å eksplisitt presisere dette:

Visepresident i ICJ, dommer Sebutinde:

«Derimot, som nevnt ovenfor, kan dette direktivet misforstås som et mandat til en ensidig våpenhvile i Rafah og utgjør en mikrostyring av stridighetene i Gaza ved å begrense Israels evne til å forfølge sine legitime militære mål, samtidig som det lar fiendene, inkludert Hamas, stå fritt til å angripe uten at Israel kan svare. Dette tiltaket beordrer også implisitt Israel til å se bort fra sikkerhet og velvære til de mer enn 100 gislene som fortsatt holdes av Hamas, en terrororganisasjon som har nektet å løslate dem betingelsesløst. Jeg gjentar at Israel har rett til å forsvare seg mot sine fiender, inkludert Hamas, og til å fortsette innsatsen for å redde sine savnede gisler.»

Dommer Nolte presiserer:

«Domstolens ordre tar ikke for seg militære operasjoner utenfor Rafah, og tiltaket som forplikter Israel til å stanse den nåværende militæroffensiven i Rafah er betinget av behovet for å forhindre «livsforhold som kan føre til [den] fysiske ødeleggelsen helt eller delvis.» av den palestinske gruppen i Gaza. Dermed gjelder ikke dette tiltaket andre handlinger fra Israel som ikke gir opphav til en slik risiko.»

Dommer Aurescu:

«Etter mitt syn må dette tiltaket tolkes slik at det indikerer stopp av den israelske militæroffensiven i den grad det «kan påføre den palestinske gruppen i Gaza livsbetingelser som kan føre til dens fysiske ødeleggelse i sin helhet eller delvis».

[…]

(ordren, min bemerkning) «- påvirker ikke på noen måte Israels legitime rett til å foreta handlinger, som bør utføres i streng overensstemmelse med internasjonal lov, inkludert på en måte som svarer til kriteriene om proporsjonalitet og nødvendighet, for å beskytte sine sivile borgere og å frigjøre gislene som fortsatt holdes i Rafah-området av Hamas og andre væpnede grupper.

Og dommer Barak:

«Israel er ikke forhindret fra å utføre sin militære operasjon i Rafah så lenge de oppfyller sine forpliktelser i henhold til folkemordskonvensjonen. Som et resultat av dette er tiltaket et kvalifisert tiltak, som bevarer Israels rett til å forhindre og slå tilbake trusler og angrep fra Hamas, forsvare seg selv og innbyggerne og frigjøre gislene.»

Ordren må altså ikke misforstås til å tro at ICJ krever våpenhvile eller at ikke Israel kan fortsette å forfølge sine legitime militære mål om å nedkjempe Hamas og redde gislene i Rafah. 

Konvensjonen er en intensjonskonvensjon, en kvalifisert intensjon ved sine krigshandlinger om å utslette fiendens befolkning. Et land som evakuerer millioner av fiendens sivile, setter opp flere feltsykehus til fiendens sivile, sender inn millioner tonn mat, og varsler sivile før de angriper, kan per definisjon ikke utføre folkemord. At ICJ og ICC i det hele tatt blir benyttet til denne type lawfare er en skam for den internasjonale rettsorden.

Det er heller ikke slik at ICJ i sin avgjørelse i januar sa at det var plausibelt at Israel utførte folkemord på Gaza.

Hoveddommeren i ICJ-saken, Joan O’Donoghue, har i HARDtalk på BBC dementert dette:

«Domstolen har sagt at «Palestinerne hadde en plausibel rett til å bli beskyttet mot folkemord og at Sør-Afrika har en rett til å presentere dette for retten.  (…) Domstolen har ikke sagt, og dette er noe som ofte blir sagt i media som jeg må korrigere. Domstolen har ikke sagt at påstanden om at Israel utfører folkemord er plausibelt.»

Dette er altså prosedyre­spørsmål, at Palestinerne har en plausibel rett til å bli beskyttet mot folkemord og at Sør Afrika har rett til å argumentere denne retten for domstolen. Det foreligger altså ikke et plausibelt brudd på konvensjonen.

Det er svært beklagelig at media, og ikke minst utenriksministeren, ikke klarer å forholde seg til hva rettsdokumenter faktisk sier, og bidrar til å opprettholde denne falske oppfatningen i norsk offentlighet.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart