Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Avisredaktør med bakgrunn i arbeiderbevegelsen:

– Det er et tankekors at mange av de som nylig gikk i fakkeltog etter Holmlia-drapet ikke ville hatt noe imot om Israel ble tilintetgjort og kastet på havet. Det erikke tvil om at Israel blir behandlet annerledes enn andre. Men jeg vil minne om at antisemittisme også er etnisk forfølgelse og rasehat.

Dette sier ansvarlig redaktør, Ragnar Larsen, i Haugesunds Avis i et intervju med Kristelig Pressekontor.

Les også: «Okkupert brukes bare om Israel»

Vil tale Israels sak
Han er en av de få redaktørene i norsk presse som ikke er redd for å forsvare Israel på en god og konstruktiv måte. Flere lederartikler fra hans hånd har vært oppsiktsvekkende. Han har i klare ordelag gått i rette med den oppfatningen av Midtøsten-konflikten som de fleste andre media forfekter.

– Jeg synes at norsk presse legger for dagen en overreaksjon og massiv fordømmelse av Israel. Vår avis vil at alle skal ha rett til å leve, og selvfølgelig skal dette også gjelde for den jødiske staten. Selv om jeg ikke er enig med israelske myndigheter i ett og alt, vil jeg tale Israels sak, understreker Ragnar Larsen.

Redaktøren mener at det finnes en selektiv antisemittisme som ofte ikke gjelder for jøder.

– Jeg har opplevd hvordan den skjulte antisemittismen kommer til syne. Etter at jeg forsvarte Israel under intifadaen i fjor høst, fikk jeg blomster og ros, men også telefoner som sjokkerte meg. En innringer sa rett ut at det var dumt at 2. verdenskrig sluttet i 1945 før Hitler fikk sin vilje med jødene!

Sosialdemokratisk tradisjon
Ragnar Larsen kommer opprinnelig fra Trondheim, og har en lang fartstid bak seg i norsk presse. Han har vært journalist i Oppland Arbeiderblad, og redaktør både i Arbeidets Rett (Røros) og Nordlands Framtid (Bodø). Så hadde han et sidesprang som banksjef i Nordlandsbanken, før han kom til Haugesunds Avis som ansvarlig redaktør i 1996.

– Hva har preget ditt syn på Israel?
– Jeg har vokst opp i en sosialdemokratisk tradisjon med sterke bånd til Israel. Det er ikke tvil om at Haakon Lie og Trygve Bratteli har vært med å forme mitt syn på jødenes hjemland.

– Hvorfor er Israel blitt syndebukk i verdensopinionen?
– Jeg tror det har å gjøre med at Israel blir lett oppfattet som den sterke part ikke minst militært. De har jo vunnet alle kriger etter at staten ble proklamert i 1948. På samme tid ser mange på palestina-araberne som den svakeste part, og nøden blant flyktningene blir fremstilt med stor effekt på TV. Vi har jo sympati for dem som lider. Samtidig blir Israel tvunget til å vise sin styrke. Men jeg har inntrykk av at mange med sympati for araberne, er glad for at de kan bruke anledningen til å gi et spark til israelerne.

Jordan – en palestina-arabisk stat
Ragnar Larsen peker på at Yassir Arafat kunne fått en fredsavtale hvis han ville, men han lot flere anledninger gå fra seg.

– Israel har aldri før gitt så mange innrømmelser for å forsøke å få fred, der også Jerusalem var på sakskartet. Men Arafats appetitt vokste mens hans spiste. Han gapte over for mye. Store deler av det internasjonale samfunn har bemerket Arafats manglende fredsvilje. Selv om kanskje ikke Yassir Arafat har slike tanker, vil noen av hans likesinnede fjerne Israel fra kartet, mener Ragnar Larsen.

Redaktøren peker på at i dag er mellom 60 og 70 prosent av befolkningen i Jordan palestina-arabere, og dette landet kunne derfor meget godt vært Palestina.

– Hva har egentlig arabiske land utført for å løse palestina-spørsmålet? De ønsker ikke å gjøre noe med det – for dette skal være et verkende sår som er med og vedlikeholder motstanden mot Israel. Man skal nå forsøke å løse problemet med ca. to mill. palestina-arabiske flyktninger, og Arafat vil at de skal bo i Israel. Men mange av dem er ikke født i den jødiske staten, for nye generasjoner er kommet til siden 1948. Det finnes i dag allerede et hjemland for dem – og det er Jordan, mener Larsen.

Ønsker å reise til Israel
– Jeg har vært i Israel bare en gang, og da fikk jeg også besøke Jerusalem. Men jeg har veldig lyst til å reise til landet igjen. Israel er et fantastisk og spennende land, og her er også røttene til vårt eget samfunn. Det er kristendommen som har formet den vestlige kulturen- uansett tro eller ikke. Utbredelsen av kristendommen har etablert statsdannelser, og de kristne grunnverdiene har dannet vår sivilisasjon i bortimot 2000 år, avslutter Ragnar Larsen.

«Okkupert» brukes bare om Israel
– «Okkupert» er et ord som bare brukes om Israel. Etter de krigene landet ble påført, er territoriet litt større enn det FN la til grunn, men ikke mye. Dette kalles av den unyanserte del av norsk presse for «okkuperte områder», sier Ragnar Larsen, som er ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis.

– Men denne betegnelsen ble aldri brukt om den delen av Finland som Sovjet erobret i 1939/40, eller om de baltiske statene Stalin la under seg. I norske medier blir Tibet, en nasjonalstat Kina har erobret med militærmakt, aldri omtalt som noe okkupert område. Syrias militære kontroll gjør heller ikkje Libanon til «okkupert område».
Vi skal være klar over språkbruken som er svært viktig i Midtøsten-konflikten. I vår avis forsøker vi å bruke betegnelsen «palestina-arabere» for de er en del av den arabiske befolkningen, sier Larsen. KPK

 

 

 

 

 

 

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart