Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Sharon en krigsforbryter?

Torsdag 24. januar ble Elie Hobeika, mannen som stod bak massakrene i Sabra og Shatilla, drept. Drapet er av enkelte satt i sammenheng med at Hobeika skulle "vitne mot Sharon" i krigsforbryter-rettsaken som er reist mot ham i Belgia. Her følger en artikkel hvor Morten Rasmussen omtaler Hobeika og massakrene.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Økt fokus på Sharons rolle kan bidra til at han kommer styrket ut, mener Morten Rasmussen i denne kommentaren.

En sterkt utvidet og oppdatert versjon av denne artikkelen er tilgjengelig her.

Nylig tok nemlig en palestinsk gruppe initiativ til å få ham dømt for folkemord. Dette initiativet kom samme uken som BBC sendte en dokumentar om Sharons rolle i Libanon i 1982. Dette året utførte phalangistene en massakre på flere hundre palestina-arabere i flyktningeleirene Sabra og Shatilla. Siden phalangistene var alliert med Israel, og Sharon var Israels forsvarsminister, ble Sharon holdt ansvarlig for massakren. En israelsk granskningskommisjon, Kahan-kommisjonen, mente han burde ha forutsett den, og han ble tvunget til å gå av.

BBC-dokumentaren går et skritt lenger enn Kahan-kommisjonen. Den etterlater ingen tvil om at Sharon forstod at massakren ville finne sted. Den antyder også at massakren var ønskelig fra hans side. Dette begrunnes med at phalangistene gikk inn i leirene i forståelse med Israel og Sharon, hvor PLO-militser skulle avvæpnes. Likevel kan den økte fokusen på Sharons rolle bidra til at han kommer styrket ut. En vanlig oppfatning i vår del av verden er at Sharon fikk skylden, i bestemt form, for massakren. Men i dokumentaren kommer det frem at Kahan-kommisjonen kun holdt ham indirekte ansvarlig for den, det finnes ingen dokumentasjon på at han verken planla eller ga ordre til den. En talsmann for Israel sier i dokumentaren at israelerne stolte på phalangistene, siden de hadde trent sammen militært. «Vi hadde ingen grunn til å tro at de ikke ville følge ordre,» sier han.

BBC har også intervjuet Elie Hobeika, lederen for gruppen som stod bak massakren. I slutten av programmet slås det fast at både han og Sharon har viktige lederposisjoner i sine respektive land. Hobeika er i dag medlem av parlamentet, han har vært minister i regjeringen og er en mulig fremtidig presidentkandidat.

Det underlige er at disse opplysningene ikke får programskaperne til å tenke. Er det logisk å tro at Hobeika både var Israels redskap under Libanonkrigen og nå er med i ledelsen av et sterkt anti-israelsk Libanon støttet og styrt av Syria?

For et par år siden kom det ut en bok om Hobeika. Den finnes påwww.israeltodamascus.com. Forfatteren, Robert Hatem, utgir seg for å ha vert Hobeikas livvakt på70- og 80-tallet. Han skriver om egne og Hobeikas overgrep på denne tiden. Bokens hovedkonklusjon er at Hobeika stod bak både drapet på president Gemayel og massakrene i Sabra og Shatilla. Hensikten hans var å forpurre en fredsavtale mellom Israel og et «kristent» Libanon, og dermed legge grunnlaget for syrisk dominans. Det er vanskelig å uttale seg skråsikkert om bokens troverdighet, men følgende taler for at den er ekte:

1. Det er kjent at Sharons plan var å få til en slik fredsavtale. Det er også kjent at en slik avtale ikke har sett dagens lys og at landet helt til i dag har vært under syrisk dominans. I følge Hatem skjelte Sharon ut Hobeika etter massakren: «Dette skal du få betale dyrt for».
2. Hatem tilbyr seg å stå til rette for sine handlinger foran en libanesisk rett, under forutsetning av at Hobeika gjør det samme.
3. Boken til Hatem er ikke tillatt utgitt i Libanon, hvor det i realiteten er Syria som har kontrollen.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart