Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Reformjødedommen i USA

I februar 1995 hadde Vince Beiser et stort oppslag i Jerusalem Report om reformjødedommen, som i USA er det største jødiske samfunnet med 1,3 millioner medlemmer. Her er noen hovedpunkter fra artikkelen:

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

På 1800-tallet var reform-jødedommen meget kritisk til tradisjonell, jødisk tro. Man var sterkt oppsatt på å distansere seg fra «primitive» jødiske tradisjoner, f. eks. med hensyn til klesdrakt og mat. I gudstjenestene var språket stort sett engelsk (i USA), hebraisk ble brukt i svært liten grad.

På 60-tallet begynte reform-jødedommen å vende delvis tilbake til røttene. Jødiske ritualer og symboler er kommet tilbake, likeså bruk av kippa (jødisk hodeplagg). Hebraisk blir brukt i større grad i gudstjenesten. Selv om få reformjøder holder jødiske spiselover (kosher) strengt, er det mange som holder dem til en viss grad. Noe lignende gjelder, for manges vedkommende, sabbatsbudet. Også utenfor synagogene er det økt interesse for jødisk religion, historie og kultur.

Men på noen felter frontkolliderer reformjødedommen med ortodoks jødedom, som er nesten enerådende i Israel: Reformjødene godtar som jøder personer som har jødisk far, men ikke jødisk mor. De tilbyr også en lettvint konvertering til jødedommen. Dette fører til en sterk uenighet mellom reformjødene og de ortodokse om hvem som er jøder. Her ligger det nok mye farlig sprengstoff for framtida.

Et annet konfliktpunkt er en parallell til dette med «kvinnelige prester» som vi kjenner fra Norge: Mens reformjødene ordinerer kvinner til rabbinere, har de ortodokse hittil ikke vært villige til det. – I tilknytning til dette kommer også andre spørsmål om likestilling mellom kjønnene, blant annet med kjønnsnøytrale betegnelser på Gud. Reformjødene godtar praktiserende homoseksuelle, mens de ortodokse holder seg til Bibelens forbud. Det er også uenighet hvor stor vekt man skal legge på sosiale og politiske tiltak.

Noe av det som irriterer reformjødene sterkt, er at de ikke blir anerkjent i Israel. Deres rabbinere får ikke lov til å vie ektepar, blant annet. Men i Israel står reformjødene meget svakt. Hvorfor er forklart i artikkelen Ortodoks eller reform.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart