Jødene og 1. verdenskrig

Den kjente historikeren Martin Gilbert har utgitt ei bok på over 600 sider om 1. verdenskrig. Denne artikkelen bygger på en forholdsvis kritisk anmeldelse Meir Ronnen hadde i Jerusalem Post. 1. verdenskrig som sådan ligger riktignok utenfor rammen av det denne avisa tar seg av. Vi innskrenker oss til noen korte punkter om jødenes innsats i krigen.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

En gammel anklage mot «den internasjonale jødedommen» er at jødene er forrædere som har et svakt forhold til landet de bor i. Men tallene fra 1. verdenskrig motbeviser dette. I alle de krigførende landene meldte jødene seg til militærtjeneste i større grad enn resten av befolkningen, ikke minst i Tyskland og Østerrike. Ikke mindre enn 19 feltmarskalker og generaler i Østerrike var jøder. Over 10.000 tyske jøder fikk jernkorset.

Og på den andre sida av fronten: Den første russiske soldaten som fikk den høyeste utmerkelsen, var jøde. Også i den britiske hæren var jødene overrepresentert blant deltakerne og blant dem som fikk utmerkelser. Og rene, jødiske avdelinger kjempet meget tappert i flere slag.

Og ellers gjorde han som senere skulle bli Israels første president, Chaim Weizmann (onkel av den nåværende presidenten Ezer Weizman), en viktig oppfinnelse. Det gjaldt hvordan man på beste måte kunne framskaffe syntetisk aceton, som er et viktig element i korditt (krutt som brukes i ammunisjon). Dette ble ansett som et meget viktig bidrag til krigføringen, og førte til stor velvilje. Det er vel tvilsomt om Balfour-erklæringen (som åpnet for et jødiske «nasjonalhjem» i Palestina) ville sett dagens lys uten Weizmanns oppfinnelse.

Araberne, derimot, kjempet stort sett på tyrkernes side, uten å utmerke seg spesielt mye. Det er riktignok skapt en del myter omkring kaptein Lawrence «av Arabia» og den arabiske «revolten». Men denne halvhjertede affæren kom bare i stand ved at Lawrence betalte enorme pengesummer til de araberne som skulle delta.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart