Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Den gresk-ortodokse kirken

En lang rekke kristne kirkesamfunn har en avdeling i Israel. I flere av dem er arabiske kristne hovedmengden av medlemmene. De har i mange tilfeller vært en kristen minoritet i århundrer.

De har måttet bære noe av den samme skjebnen som jødene: Annenklasses borgere som vanligvis ble diskriminert og tidvis forfulgt. Men de har hatt en stor fordel sammenliknet med jødene: De har hatt støtte fra mektige trosfeller i Europa, og til dels europeiske stater.
Nå er den kristne minoriteten i arabiske land i ferd med å bli borte mange steder. Noen blir presset til å bli muslimer. Men de fleste forsvinner til Vesten, ikke minst til USA. Denne flukten pågår fremdeles.

Den største kirken
Den største kristne kirken er den gresk-ortodokse. Tradisjonelt har den regnet med ca. 50.000 medlemmer, flertallet av dem var arabisk-talende. Men i det senere har det vært en sterk økning i medlemstallet. Etter som grensen er stengt for palestinske arbeidere, er det kommet et stort antall fremmedarbeidere fra land som Romania, Hellas og Kypros, og mange av dem er ortodokse. Det er også kommet anslagsvis 300.000 ikke-jødiske innvandrere fra det tidligere Sovjetunionen. (De er, for det meste, ektefeller eller nære slektninger av jøder.) Ifølge den gresk-ortodokse kirken er ca. halvparten av dem ortodokse kristne som søker til den gresk-ortodokse kirken.

I dag er derfor flertallet av medlemmene i kirken ikke-arabiske. Det er etter hvert blitt mistillit til kirken fra dens arabiske medlemmer. Araberne mener at de ikke har de samme mulighetene som andre til å få ledende stillinger og at de blir holdt utenfor når de store beslutningene blir tatt. – Kirken svarer at den ikke diskriminerer arabere. Men mange av de arabiske prestene er gifte, og gifte prester kan ikke bli biskoper i noen ortodoks kirke.

Det gresk-ortodokse patriarkatet i Jerusalem anser seg selv som «kristenhetens moderkirke». Den er administrativt uavhengig av utenlandske kirker.

Ny patriark
Den gresk-ortodokse kirken er ledet av en patriark. Hans offisielle tittel er patriark av Jerusalem, Syria, Transjordan, Galilea og Det Hellige Zion.

Diodoros I var patriark til han døde i vår. 15 personer ble nominert som mulige etterfølgere. Ifølge en lov som går tilbake til keiser Justinian på 500-tallet har «landets hersker» rett til å godta eller avvise hver av disse kandidatene. Men det har aldri vært gjort i praksis. Ikke før i år. Da ble listen ifølge tradisjonen lagt fram for Israel, Jordan og det palestinske styret. Mens jordanerne og palestinerne godtok alle, avviste Israel fem av kandidatene.

Hovedgrunnen var frykt for at Irineos skulle bli valgt. Han er 62 år gammel. Han er født som Emmanuel Skopelitis på øya Samos i Egeerhavet i 1939. Han begynte på den gresk-ortodokse skolen på Zion-fjellet som 15-åring. Han studerte teologi i Aten og dro deretter tilbake til Jerusalem. Han var ansatt i kirken, bl. a. som redaktør. I 1979 dro han tilbake til Hellas som representant for kirken i Jerusalem. Så ble han utnevnt til metropolitt. Han kom tilbake til Jerusalem da ny patriark skulle velges.

Israel fryktet at Irineos skulle være for pro-palestinsk. Bakgrunnen var særlig den nære forbindelsen han hadde hatt med den greske regjeringen, som ikke er særlig Israel-vennlig.

Irineos og de andre avviste reiste sak ved Israels Høyesterett. Men det ble ikke noen sak. Den israelske regjeringen trakk tilbake sine innvendinger og godkjente hele listen. Så kunne Irineos velges, og han ble valgt. Ifølge artikkelen som er min kilde lå det ganske kraftig press bak valget, fra politikere, advokater og forretningsmenn. Han ble kronet i Gravkirken i Jerusalem.

Eiendommer og skandale
Noe av det som gjør denne kirken mer interessant enn de fleste for mange, er at den eier store landområder i Israel. Blant annet eier den områdene der Utdanningsdepartementet, Knesset og Høyesterett er bygd. Likeså områder med dyre boliger, f. eks. der Israels president og statsminister bor. Mange av kontraktene skal fornyes i løpet av de nærmeste 10 år.

Irineos sier at kirken vil eie mest mulig jord, men behandle den pragmatisk. Den skal ikke irritere staten Israel.

Den forrige patriarken er blitt beskyldt for å ha tatt imot store beløp «under bordet» for å fornye kontrakter på landområder i ulike deler av Jerusalem. Noe jord skal være solgt billig mot bestikkelser. Diodoros benektet at han fikk noen penger. Politiet etterforsker saken. Irineos sier at alt skal gå åpent og lovlig for seg, og at alt som har vært gjort tidligere, skal etterforskes av en ekspertgruppe.

Irineos sier at de gresk-ortodokse prestene ikke vil diskriminere noen og elske alle, selv sine fiender. La oss håpe at den største, kristne kirken kan vise ekte, kristent sinnelag!

Fritt etter en artikkel av Patty Golan i Jerusalem Post 20.11.01.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart