Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Ny leder for Arbeiderpartiet

Som vi meldte i slutten av september, har det israelske Arbeiderpartiet vært lammet siden Ariel Sharon ble valgt til statsminister. Den tidligere lederen, Ehud Barak, trakk seg. Men det ble ikke valgt ny leder. Generalsekretæren har fungert som leder, og utenriksminister Shimon Peres har også vært en slags leder.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

4. september ble det holdt primærvalg. De to kandidatene var forsvarsminister Binyamin Ben-Eliezer og «Stortingspresidenten» Avraham Burg. Burg fikk flest stemmer. Men resultatet ble meget jevnt, og Ben-Eliezer fikk det annullert pga. påstander om fusk. Det endte med at det ble omvalg i 50 kretser. Det førte til at forsvarsminister Ben-Eliezer vant med 2.500 stemmers margin (i alt stemte ca. 115.000 ved valget i september). Hovedårsaken var at den drusiske ministeren Salah Tarif, som støttet Burg i september, ikke støttet ham nå. Det førte til at mange drusere endret sin stemmegivning.

Valget av Ben-Eliezer bringer flere konflikter opp i dagen:
Hva med utenriksminister Shimon Peres? Siden Arbeiderpartiet ikke har hatt noen valgt leder, har han vært den i partiet som statsminister Sharon skulle forholde seg mest til. Nå blir det annerledes. Det blir helt klart en maktkamp mellom Ben-Eliezer og Shimon Peres.

I sammenheng med dette: Hva med venstrefløyen i Arbeiderpartiet? Ben-Eliezer tilhører høyrefløyen, og står ikke så fjernt fra Ariel Sharons syn. – Yossi Beilin er mannen som mange vil gi den største æren/skylden for Oslo-prosessen. I 1993 var han statssekretær hos utenriksminister Shimon Peres i regjeringen Rabin. Han sier at Ben-Eliezer forsøker å overgå Ariel Sharon i høyre-politikk. Han håper at Ben-Eliezer blir en «midlertidig» leder og at en annen blir statsministerkandidat. Det skal velges om et års tid, og da håper venstrefløyen på en ny sjanse.

Noen på venstresiden snakker om å bryte ut av partiet og danne et nytt parti, kanskje sammen med Meretz (Israels SV).

Ben-Eliezer går nå inn for nyvalg til Knesset så raskt som mulig, helst i løpet av år 2002. Dermed håper han kanskje at han lettere skal kunne få manøvrert seg inn i stillingen som partiets statsminister-kandidat enn om «fredsfløyen» får bedre tid på seg til å organisere et alternativ og samle seg om en felles kandidat. For også i «fredsfløyen» er det mange med store ambisjoner, og flere som nok ser på seg selv som naturlige statsministerkandidater. Det er neppe noen som venter at Arbeiderpartiet skal vinne neste valg, så Ben-Eliezer håper vel å kunne beholde lederstillingen i partiet selv etter et valgnederlag.

Arbeiderpartiet er i dag et parti i ruiner. Både venner og motstandere av partiet har i lengre tid stadig brukt uttrykk som «på dødsleiet», «allerede dødt», «venter bare på begravelsen», «minnetale» osv. Ulike fløyer står imot hverandre. Motsetningene er politiske og personlige – det er mange som hater hverandre intenst. Meningsmålingene viser at partiet ville få en stor tilbakegang hvis det blir valg nå. – Det er en stor utfordring for Ben-Eliezer å skape et troverdig parti ut av dette kaoset.

Regjeringen
Statsminister Sharon gratulerte Ben-Eliezer med lederstillingen i Arbeiderpartiet. Ben-Eliezer går inn foreløpig inn for å fortsette regjeringssamarbeidet, og står ikke så fjernt fra Sharons syn som Peres og mange andre i Arbeiderpartiet.

Sharon har advart om at han vil kunne ha flertall også uten Arbeiderpartiet. Det vil da bli en regjering som vil måtte føre en mer høyreorientert linje. Mange i Arbeiderpartiet advarer mot å framprovosere det.

Men det kan tenkes at Ben-Eliezer vil se seg tjent med å gå i opposisjon og forsøke å etablere Arbeiderpartiet som et tydelig alternativ til Sharon.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart