Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Jødene fra Jemen

På ulike måter blir vi stadig minnet om at i 1948 flyktet ca. 650.000 arabere fra Israel, og slo seg ned i nabolandene. Mindre kjent er det at over 900.000 jøder har flyktet den andre veien, og nå er det bare noen få tusen jøder igjen i arabiske land.

Ifølge israelske beregninger etterlot jødene mer eiendom i arabiske land enn de arabiske flyktningene, palestina-flyktningene, etterlot i Israel – men dette kan beregnes på mange måter. Jødene utgjorde noe slikt som 2 % av befolkningene i det arabiske området, mens lille Israel ikke er på mer enn 0,18 % – null komma atten prosent – av det landområdet de arabiske landene har. Jødene har derfor ikke fått for mye verken av land eller eiendom, snarere tvert imot.

Her skal vi ta for oss jødene fra ett av de over 20 arabiske landene, Jemen. Over 80.000 jøder er kommet fra Jemen til Israel på 1900-tallet, flest like etter at Israel ble opprettet i 1948. De kom fordi de visste at Israel er jødenes hjemland. Og enda mer kom de fordi jøder ble sterkt diskriminert og til dels forfulgt i Jemen.

De fleste kom fra Nord-Jemen, som ikke hadde vært underlagt europeiske kolonimakter og hvor det tradisjonelle jødehatet derfor fikk utfolde seg fritt. Den sørlige delen het Aden og var en britisk koloni.
De jødiske flyktningene måtte gå på sine bein gjennom ørkenen for å komme til Aden, hvor britene internerte dem i teltleirer som Israel betalte. Teltene hadde jordgolv. Noen ganger måtte flere store familier bo i ett telt. Sykehusene var dårlige og underbemannet.

Mange av flyktningene var sterkt underernærte. Og maten var rasjonert i flyktningeleirene. Det blir vel aldri kjent hvor mange som døde før de nådde Israel, men praktisk talt alle var syke da de kom fram til Aden. Noen barn var så syke at de ikke hadde krefter til å gråte.

Kongen i Jemen stengte grensene før alle jødene var kommet ut. Men de senere årene har de siste få tusen også kunnet komme seg ut. Norge har spilt en aktiv og positiv rolle i den forbindelsen.
Nesten alle jødene er flyktet fra det arabiske området. Ca. halvparten av jødene i Israel er flyktninger fra muslimske (særlig arabiske) land og deres etterkommere.

I 1948 var de europeiske jødene i flertall i Israel. De oppfattet jødene fra Jemen, og til dels andre arabiske land, som primitive og uvitende. Denne nedvurderingen førte til sterke spenninger i det israelske samfunnet. Se artikkelen Bygger ny identitet og et nytt liv i Israel.

Nå er denne spenningen vesentlig redusert. For Jemen-jødenes vedkommende har deres kultursenter spilt en viktig rolle. Dette senteret ligger i Netanya. Senteret har arbeidd med å dokumentere Jemen-jødenes kultur. Glemte forfattere, teologer, komponister og andre kunstnere og åndsarbeidere er løftet fram i lyset. Store deler av Jemen-jødenes folkekunst er dokumentert. Jemen-jødenes kultur er blitt universitetsfag.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart