Hva Israel krever

Statsminister Ariel Sharon har krevd syv sammenhengende dager med ro før han vil begynne å forhandle med det palestinske styret.

Spørsmålet er hva denne «roen» skal omfatte. Sharons kontor har nå spesifisert fem tiltak som Arafat må treffe:

Å arrestere, forhøre og straffe terrorister på en skikkelig måte (ikke bare for noen dager).
Å oppløse Hamas, Islamsk Jihad og de sikkerhetsorganisasjonene innenfor det palestinske området som har vært innblandet i terror (Fatah, Tanzim, Styrke 17 m. fl.). De avtalte politistyrkene er mer enn nok til å holde orden.
Konfiskere ulovlige våpen fra disse organisasjonene.
Foreta en del tiltak for å stoppe terroren.
Slutte å oppfordre til vold i medier og skole.

Hvis Arafat gjør noe seriøst på disse feltene (og det burde vært gjort for lenge siden, også av hensyn til den palestinske befolkningen selv), vil Israel begynne å telle rolige dager. Da vil Israel gå videre med forhandlinger selv om det skulle bli en episode eller to.

Men med en rekke terrororganisasjoner i full funksjon, kan det aldri bli noen skikkelig fred. Arafat kan nok få dem med på en kortvarig våpenhvile «fordi det tjener palestinske interesser» akkurat da. Men en varig fred forutsetter at væpnede grupper er under kontroll av myndighetene.

Heller ikke palestinerne er tjent med å ha slike pøbelgrupper gående løse. For pøbler er de, mange av dem, og lovløsheten innad i det palestinske samfunnet er en uhyggelig belastning for innbyggerne der.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart