Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Arabisk utdanning

En komite av syv arabiske og fem jødiske professorer og en arabisk studentrepresentant har kommet med en rapport om hvilke vansker arabiske ungdommer møter når de skal komme inn på universiteter og høyskoler og hvilke problemer de møter som studenter ved disse institusjonene. Den har også en del forslag som kan gjøre det lettere for arabisk ungdom å studere. Her er noen punkter:

Inntak til universiteter og høyskoler i Israel blir i stor grad avgjort ut fra opptaksprøver. De arabiske ungdommene får lov til å avlegge disse prøvene på arabisk. Problemet er at skriftlig arabisk er så forskjellig fra det arabiske talespråket at det nesten blir som et «første fremmedspråk» for dem. Dette gir de arabiske ungdommene et handicap.

Det er på tale å droppe opptaksprøvene (også for jødiske ungdommer) og heller la ungdommene komme inn på grunnlag av karakterene i engelsk, hebraisk/arabisk og matematikk. Problemet er at for de arabiske ungdommene er engelsk ikke «første fremmedspråk» slik det er for de jødiske ungdommene. Det er 2. fremmedspråk, fordi de også må lære hebraisk. De har altså et fremmedartet arabisk og hebraisk de må lære først, så de kan ikke bruke like mye tid på å lære engelsk som de jødiske ungdommene kan.

Det er også en diskriminerende faktor ved poengsystemet: Jødiske ungdommer som tar 5 vekttall med studier i Bibelen eller Talmud får tilleggspoeng for det, mens det ikke blir gitt poeng for studier i Islam.
Når så studentene er kommet inn på universiteter og høyskoler, har de arabiske studentene et stort handicap: De arabiske skolene følger i stor grad det opplegget som er vanlig i arabiske land, hvor studentene sitter passivt og lytter til forelesninger. Jødiske skoler legger mye større vekt på at studentene skal lære å tenke kritisk og kreativt. Dermed er de jødiske studentene bedre forberedt på miljøet og stilen i høyere utdanning.

Forslag
Blant forslagene til tiltak som kan rette opp situasjonen, kan nevnes:

Det bør lages opptaksprøver som passer bedre for arabiske ungdommer.

Gi arabiske ungdommer et kvarter lenger på eksamen.

Ta hensyn til muslimske og kristne helligdager når eksamensplanen på høyskoler legges opp, ikke bare jødiske.
Opprette kurs som forbereder for studier. Det må også settes opp skyss fra de arabiske landsbyene til disse kursene.

Jødene har organisert en støtteundervisning for nye innvandrere, barn med lærevansker, soldater som har problemer med å få jobb etter at de har dimittert, jødiske studenter fra fattige steder osv. Lærerne i dette opplegget er gjerne eldre elever/studenter, andre frivillige og kvinner som er i militæret. Hittil har arabisk ungdom ikke vært inkludert i disse programmene, men bør bli det. [Jødene kan da svare at araberne har anledning til å hjelpe hverandre på frivillig basis de også.]

Flere stipendier til dyktige arabiske studenter.

Organisere turer for arabiske skole-elever til universiteter og høgskoler, slik at de ser hva det er og venner seg til tanken om å gå der.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart