Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

USA og Israel

Den nåværende administrasjonen i USA har hele tiden vært sterkt Israel-vennlig. Men tidvis har man også latt folk fra utenriksdepartementet komme med kritikk av Israel.

Stort sett har israelerne ikke tatt det noe særlig alvorlig. Det har vært oppfattet som en del av spillet, noe amerikanerne må si for å tilfredsstille de arabiske oljestatene.

Etter 11. september
Etter som krigen mot terror har pågått, har lederne i USA oppdaget flere ting:

Det er lite støtte å få fra land som Saudi-Arabia. Amerikanerne har baser i Saudi-Arabia først og fremst for å beskytte landet mot Irak. De ble opprettet i tilknytning til Golfkrigen i 1990-91 da Saddam Hussein åpent truet Saudi-Arabia.

USA har oppdaget at Arafat og hans folk har kontakt med terrorister i Irak og Iran.

President Bush følte seg sterkt lurt i tilknytning til den såkalte Karine A-saken, en båt med våpen som skulle til det palestinske området. Arafat forsikret president Bush personlig at han og hans folk ikke hadde noe med dette å gjøre. Det viste seg å ikke stemme. Det førte til et holdningsskifte i administrasjonen.

Støtte til Likud
Sterke krefter i det republikanske partiet har lenge vært sterkt pro-israelske. Fram til president Bush ble valgt, har det vært en sterk tendens til at presidenten har støttet det israelske Arbeiderpartiet (Clinton gjorde det helt åpent), mens Kongressen har støttet høyresiden i Israel (Likud).

De siste månedene er det skjedd at Likud-fløyen, om vi kunne kalle den slik, har fått kontrollen over amerikansk politikk. Israelere som lekker fra samtaler med amerikanerne, forteller at den amerikanske administrasjonen står til høyre for Israels regjering, og støtter sterke virkemidler mot det også de oppfatter som et terror-rike i Arafat-land.
Antakelig ser USA også for seg at Israel skal spille en rolle i det oppgjøret med Irak, siden kanskje også Iran, som amerikanerne tydeligvis forbereder. Men detaljene i disse sakene er hemmelige.

Støtten til Israel i det politiske miljøet er omfattende. I Kongressen omfatter det et stort flertall i begge de store partiene. Som et eksempel kan nevnes at flere amerikanske Kongress-delegasjoner til Israel har unnlatt å besøke Arafat. Den alminnelige oppfatningen i USA er at skal det bli fred, må Arafat først stanse terroren fra hans eget område mot Israel. Så kan forhandlingene starte.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart