Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Vaktstyrken i Sinai

Da Israel og Egypt inngikk fredsavtale i 1979 i USA, med president Carter som en slags "fødselshjelper", ble det bestemt at Sinai-halvøya skal være demilitarisert: Det er avtalt i detalj hvilke våpen og militære styrker Egypt kan ha i de forskjellige delene av halvøya, og det er meget begrenset. Fordi Sinai-halvøya ligger mellom Israel og hoved-delen av Egypt, er den militære trusselen fra Egypt mot Israel på kort sikt meget begrenset.

(På litt lengre sikt, og det trenger ikke å dreier seg om noen særlig lang tid, kan bildet være annerledes. Se artikkelen Trussel fra Egypt i nr. 4/2001.)

Som et ledd i avtalen ble det i 1979 bestemt at det skulle opprettes en internasjonal observatørstyrke som skal overvåke at avtalen om våpenbegrensninger i Sinai blir overholdt. I styrken er det 900 amerikanere og et mindre antall deltakere fra enkelte andre land, bl. a. Norge. Styrken blir betalt av Israel, Egypt og USA med vel 100 millioner kroner i året hver, og dessuten betaler Tyskland, Japan og Sveits mindre beløp. Styrken har 13 sjekkpunkter og 17 observasjonspunkter ved grensen mellom Israel og Egypt, og overvåker dessuten også resten av Sinai for å sikre at det ikke foregår noen ulovlig styrkeoppbygging.

Nå ønsker forsvarsministeren i USA, Donald Rumsfeld, å redusere styrken drastisk. Bakgrunnen er at de amerikanske soldatene trengs i andre sammenhenger nå under krigen mot terror. Rumsfeld mener at forholdet mellom Israel og Egypt er så stabilt at det ikke trengs noen styrke der i det hele tatt.

Israel og Egypt ønsker begge at den tidligere styrken skal opprettholdes. Det pågår forhandlinger. Antakelig ender det med at styrken blir beholdt, men kraftig redusert.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart