Medisin mot Parkinson

I 1967 forsøkte en australsk bedrift å markedsføre en bestemt medisin som skulle brukes til å redusere blodtrykket. Men produktet fikk ikke gjennomslag.

En israeler (født i Iran), Moussa Youdim, fant ut at det aktive molekylet i medisinen hadde potensiale på andre felter. Sammen med en annen israelsk forsker forbedret han det. Dette forbedrede molekylet har vist seg å ha gode virkninger på pasienter med Parkinsons sykdom.

Den nye medisinen har et stort markedspotensiale. Bare i USA er 1,5 millioner mennesker berørt av Parkinsons sykdom. Sykdommen blir forårsaket av at hjerneceller som lager dopamin dør. Dopamin er den kjemiske budbæreren som hjelper til med å kontrollere muskelbevegelser. Sykdommen er kronisk, den blir verre og verre, og til slutt dødelig. Typiske symptomer er ukontrollert skjelving og at hjernen ikke kan få musklene til å bevege seg slik den ønsker.

Medisinen, som kalles rasagilin, har vært gjennom en omfattende testing, på dyr og nylig også på mennesker. I løpet av høsten vil medisinfirmaene sende søknad om å få den godkjent i USA og Europa.
Vanlige medisiner mot Parkinson mister virkning over tid, og må inntas åtte ganger daglig. Denne medisinen tas som tablett en gang daglig. Det er ikke funnet noen bivirkninger av betydning. Den reduserer dopamin-mangelen og forbedrer kognitive evner hos Parkinson-pasienter, også pasienter med framskreden sykdom.

Man skal nå gå i gang og forske på om medisinen også kan ha positiv effekt for pasienter med Alzheimers sykdom og multippel sklerose. Youdim tror at den vil vise seg å ha det.

For egen regning vil vi understreke at israelsk forskning ligger i fremste rekke på mange felter, ikke minst innenfor medisin. Dette er et eksempel på det.

Gjengitt etter beste evne fra en artikkel av Judy Siegel-Itzkovich 27. mars 2003 i Jerusalem Post.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart