Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

– Israel kan gå i oppløsning innenfra

Iran er langt fra den eneste trusselen mot 60-årsjubilanten Israel.
Kan Israel slites i stykker av interne motsetninger? (Illustrasjonsfoto: Conrad Myrland, MIFF)

 

 

7. januar skriver Michael Boyden innlegget As Israel approaches 60 i Jerusalem Post. Her gjør rabbineren fra reform-jødene seg noen tanker over samfunnssituasjonen i Israel. Reform-jødene har en langt mer liberal og modernisert praktisering av jødisk lov.

Boyden kom til Israel i 1985 og mistet sin sønn Yonatan i Den andre Libanon-krigen. Han tror 60-års jubileet til Israel i mai kan få mange til å spørre seg hvor lenge landet kan overleve som jødisk stat. Mange velger å peke på ytre omstendigheter når de grunngir sin skepsis til Israels fremtid. Atomtrusselen fra Iran øker i styrke hver dag. I tillegg har Osama bin Laden igjen sverget at han vil utrydde jødestaten fra jordens overflate.

Alt dette er selvfølgelig alvorlige ting, skriver han. Men de verste problemene kan likevel vise seg å komme fra innsiden av det israelske samfunnet, og kan på sikt ødelegge den unge staten helt, hevder rabbineren. Boyden velger å presentere seks punkter som han mener kan oppløse den zionistiske ånden over nasjonen og dermed ødelegge limet som holder alt sammen.

De ultra-ortodokse
For det første er det begrenset hvor mange yeshiva-studenter israelske skattebetalere kan tåle å bære økonomisk. Ultra-ortodokse jøder føder flere barn i gjennomsnitt enn noen annen samfunnsgruppe i Israel. Mange av disse velger å studere jødenes hellige skrifter på yeshiva-skole, gjerne hele livet. Disse skolene tilbyr ikke noen form for statlig godkjent utdanning, og studentene er avhengig av offentlige stønader for å overleve. De fleste av dem tjenestegjør heller aldri i hæren.

Jødedom

Valgsystemet
Det er også et problem at det israelske valgsystemet tillater alt for mange småpartier, mener Boyden. De hyppige koalisjonsdannelsene, ofte med små partigrupper involvert, gjør at religiøse minoritetspartier ofte får større innflytelse enn deres befolkningsmessige andel skulle tilsi.

Mangel på fullverdig sosialisme
På grunn av utviklingen av det politiske systemet i Israel har heller aldri landet hatt et fullverdig sosialistisk parti, til å tale de fattige og sykes sak. En stadig mer ujevn fordeling av velferden vil en dag føre til at de fattige får nok, mener han.

Israelsk politikk

Ekteskapsproblemer
Et annet problem er ekteskapsordningene i landet. Så tidlig som ved dannelsen av den jødiske staten fikk de ortodokse monopol når det kom til registrering og godkjenning av ekteskap og skilsmisser. Dette fungerte lenge greit, mener rabbineren, ettersom de jødene som var i Israel passet inn i jødisk lovs definisjon av hva som gjør en til en jøde.

Men den massive innvandringen fra Sovjet fra slutten av 1980-tallet førte med seg hundretusenvis av innflyttere som etter jødisk lov ikke var fullverdige jøder. Mange forsøk har blitt gjort på å få de ortodokse rabbinerlederne til å akseptere konvertitter, men uten suksess.

Man kan jo spørre seg, kommenterer Boyden, hvor lenge disse «nesten-jødene» skal ha ork til å tjenestegjøre i IDF, bare for å bli tvunget til å reise utenlands for å kunne få giftet seg. Ingen andre land ville nekte sine innbyggere et ekteskap.

Israelsk samfunnsliv

Araberne diskrimineres
Sist, men ikke minst, så må man ikke glemme araberne, mener Boyden. Jødene krever av dem at de skal være lojale innbyggere av staten, samtidig som de blir åpenlyst diskriminert i arbeidsmarkedet.

De stadige spenningene mellom de israelske jødene og araberne, er nok et element som bidrar til «disharmonien som vi lever under», mener han.

Og når bursdagsbarnet nærmer seg 60, er det kanskje på tide å se seg tilbake og trekke nødvendige konklusjoner om fortiden. For visst er det viktig for Israels overlevelse, skriver Boyden, at en også retter på feilene.

Israelske arabere

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart