Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

mars 1, 2010

Israel-hat i Europa

– Mange pro-palestinske aktivister i Europa er mer anti-israelske enn til og med Hamas er, påpeker den arabiske journalisten Khaled Abu Toameh.

Det palestinske samfunn gjør fred umulig på kort sikt

Den arabiske journalisten Khaled Abu Toameh vil heller bo i Israel som en annenklasses borger, enn som en borger av første klasse i Kairo, Gaza eller Ramallah. De siste fire årene er nesten to tusen palestinere drept i intern maktkamp, forteller Toameh. Han forklarer også hvorfor en ekte fred ikke er mulig på kort sikt.

– Skjevhet i utdanning er en trussel

Mangelfull skolesatsning og snevert skolepensum for elever fra minoritetsgrupper kan bli et alvorlig problem for Israel på lang sikt, mener økonomer.

0

Your Cart