Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

januar 9, 2012

Professor Benny Morris holder foredrag på MIFFs årsmøte sommeren 2007. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

Det palestinske flyktningproblemet

Eneste løsning på det palestinske flyktningproblemet vil være integrering i landene hvor deres etterkommere nå bor. Tilbakevending til Israel er ikke mulig, og kravet om dette bidrar bare til å skape en konflikt uten ende.

0

Your Cart