Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Tord Lien planlegger Israel-besøk

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte MIFFs konferanse fredag 15. april 2016. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)
Olje- og energiminister Tord Lien besøkte MIFFs konferanse fredag 15. april 2016. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)
- Det er et godt grunnlag for samarbeid mellom Norge og Israel på det området jeg er minister for, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). Se video av hele foredraget!

Denne helgen pågår MIFFs europeiske Israel-konferanse på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika. MIFFs årlige landsmøte er denne gangen slått sammen med den første årskonferansen for European Alliance For Israel. 170 personer fra 14 land var til stede på åpningskvelden fredag. Helgens første taler var Norges olje- og energiminister Tord Lien. I foredraget offentliggjorde han at han planlegger å reise til Israel i løpet av høsten.

– Jeg planlegger tidlig i høst, med god hjelp av ambassadøren og hans folk, å reise til Israel for å diskutere de mange mulighetene som finnes for samarbeid mellom Norge og Israel. Det gleder jeg meg selvfølgelig til, sa Lien.

 

– Godt grunnlag for samarbeid

– Det at både vi og Israel er gode på teknologi, skaper et godt grunnlag for samarbeid, ikke minst på det området jeg er minister for, sa Lien i foredraget.

Han startet med å poengtere at verdenssamfunnet står overfor to store energiutfordringer samtidig: Klimaavtalen fra toppmøtet i Paris i fjor forplikter oss til å utvikle mer bærekraftige energisystemer enn vi har i dag. FNs nye bærekraftsmål forplikter samtidig til å utvikle nok bærekraftig energi til at alle mennesker i verden får tilgang til energi til en pris de kan betale.

– To milliarder mennesker har i dag ikke tilgang til høyverdig energi. Tar vi befolkningsveksten med i beregningen, vil vi etter hvert måtte forsyne fire til fem milliarder flere enn i dag med energi. Hvis vi skal kunne gi energi til alle, er det nødvendig at vi produserer og bruker energiressursene våre på en best mulig måte, mente han.

Samtidig som det må satses på ulike former for fornybar energi, vil også olje- og gassektoren ha en nødvendig plass i utviklingene i mange år framover, var Liens perspektiv. Han mente at frie demokratier som Norge og Israel har et særskilt ansvar for å bidra til dette.

– Tror dere de mindre demokratiske landene vil slutte å produsere olje og gass hvis vi slutter med det? spurte han.

– Det påligger demokratiske, åpne, markedsorienterte regimer i verden, som Norge og Israel, å sørge for at energien man har tilgang til, blir gjort tilgjengelig. Jeg tror disse landene i større grad enn de andre vil gjøre det i tråd med bærekraftsprinsipper og miljøhensyn, sa ministeren.

 

– Norske selskaper leverer teknologi til Israel

Lien opplyste at Norge er verdens åttende største råoljeeksportør og verdens tredje største gasseksportør. Nest etter oljen er det petroleumsteknologi som er Norges største eksportartikkel.

– En av dem vi leverer mest til, er Israel, fortalte han, og skjøt inn:

– Det er ingen tvil om at området der det er størst potensial for samarbeid mellom norsk industri og forskningsmiljøer og Israel, er innenfor olje- og gassproduksjon.

– Israel har gjort to store gassfunn i 2009 og 2010 – feltene Tamar og Leviathan. Tamar er allerede satt i produksjon, mens Leviathan fortsatt er under planlegging. Aker Solutions og andre norske selskaper har deltatt i utviklingen av disse feltene. Dette er et eksempel på et konkret prosjekt med norsk-israelsk samarbeid, sa Lien.

Han tenker også at Israel har mye bidra med innen solenergi som Norge vil kunne dra nytte av.

– Israel er meget sterke på solenergi. Det er mange spennende muligheter også der, sa han i foredraget.

 

Digital sikkerhet

Lien trakk også fram Israels verdensledende kompetanse innen digital sikkerhet som et område der Norge kan dra nytte av et samarbeid.

– I en turbulent og urolig verden finnes det stater som bruker sin kapasitet til å utvikle muligheter til å kunne utføre digitale angrep mot energisystemene våre. Det finnes både fremmede makter og ikke minst ikke-statlige organisasjoner der ute som ønsker å skade oss. Det er ikke tvil om at israelsk kompetanse kan bli viktig for norsk kraftsikkerhet. Det er viktig at vi er forberedt på at det ikke er alle der ute som vil oss godt, sa Lien.

– Dette er en mye større del av dagliglivet i Israel enn i Norge, men også i Norge må vi være klar over at det finnes organisasjoner der ute som vil oss vondt, understreket han.

– Jeg vil bruke denne anledningen til å ønske Israel lykke til med å bygge en sterk energiindustri, sa han og avsluttet med å rose Israels planer om å eksportere deler av gassen.

– Det er ingen tvil om at regionen trenger denne energien og at også Europa kommer til å etterspørre energiforsyning. Handler man med energi, vil også forholdene mellom landene på sikt bli bedre. Det finnes både EU-land og arabiske land innenfor den planlagte infrastrukturen, sa den norske olje- og energiministeren.

Etter Lien holdt lederen for Palestinian Media Watch, Itamar Marcus, foredrag om hvordan dominerende krefter blant palestinerne notorisk hyller terror og lærer den oppvoksende generasjonen å hate Israel.

 

Her kan du lese flere saker om MIFFs europeiske konferanse og se videoer av foredragene.

 

Se hele foredraget til statsråd Tord Lien her:

 

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart