Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Boikottreklame fjernet fra danske busser

Denne bussreklamen ble besluttet fjernet etter fire dager. (Foto: Dansk Palestinæncisk Venskapbsforening / Facebook)
En reklamekampanje for boikott av israelske produkter produsert på Vestbredden er fjernet fra busser i København. Selskapet mener reklamen er støtende, diskriminerende og utformet "uten behørig sosial ansvarsfølelse".

Den danske versjonen av Palestinakomiteen, Dansk Palestinænsisk Venskabsforening, sto bak en kampanje med reklameplakater på bussene langs 35 ruter i København og omegn. Reklamekampanjen startet mandag 27. april. I tillegg til å oppfordre til boikott av israelske produkter fra Vestbredden var det politiske formålet å kreve at Danmark skulle begynne å merke produkter fra bosetningene. Reklameplakatene var illustrert med løgnaktige kart.

 

Spontan klagebølge

Trafikkselskapet Movia, som har ansvaret for kollektivtrafikken i Øst-Danmark, fikk raskt over hundre klager på reklamen. De opplyser i en pressemelding at forbrukere har oppfattet reklamen som antisemittisk, at noen klagere sier den minner dem om nazistenes oppførsel før og under Andre verdenskrig, og at flere klagere påpeker at det er faktafeil i kartene på plakatene.

Movia opplyser at reklamesalg vanligvis håndteres av samarbeidsselskapene som drifter de ulike bussrutene, og at det bare unntaksvis er slik at reklamekampanjer blir forelagt dem for godkjenning. Det var den massive bølgen av klager som gjorde dem oppmerksomme på reklamen dagen etter at kampanjen var påbegynt.

 

Fjernet reklamen etter fire dager

Torsdag formiddag 30. april tok Movia saken opp i styret, og vedtok med åtte stemmer mot én at reklamen skulle fjernes. Kampanjen var bestilt for 14 dager, men ble avsluttet etter fire. Plakatene ble fjernet fra bussene natt til 1. mai. I vedtaket skriver de:

”Movia har vurdert reklamens innhold og budskap. Movia legger vekt på at i tilfellet Israel er det vanskelig å skille nasjonen Israel fra religionen jødedom, hvor der er tette assosiasjoner, i kombinasjon med at en oppfordring til boikott er et aggressivt budskap som skiller seg vesentlig fra enkel kritikk av bosetningene.

Movia finner at kampanjen virker unødvendig støtende, at den er utformet uten behørig sosial ansvarsfølelse, og at den er diskriminerende med hensyn til nasjonalitet.

Movia har derfor besluttet at reklamen skal fjernes øyeblikkelig.”

 

Møtte ambassaden

Torsdag ettermiddag 30. april var Movia i møte med Israels ambassade i Danmark, som la fram sin kritikk mot reklamekampanjen. Da var avgjørelsen om å fjerne reklamen allerede tatt, ifølge Movia.

– Det er en naturlig jobb for en ambassade fra et land det kjøres en kampanje imot å dele vår holdning til saken og forsøke å assistere det land som ambassaden representerer, sier ambassaderåd Roi Dvir som deltok i møtet, ifølge Danmarks Radio.

Han sier at kampanjen framstår som et uttrykk for generell oppfordring til boikott av varer fra Israel, ikke som en påminnelse om at man kan velge bort varer fra bosetningene. Han undrer seg over at den palestinske vennskapsforeningen på denne måten griper fatt i ett hjørne av konflikten mellom israelerne og palestinerne. Han sier at både bosetningsspørsmålet og andre spørsmål må løses gjennom direkte forhandlinger, og ikke via kampanjer på busser. Det gir ingen hjelp til å løse problemet.

 

– Alle er velkommen på bussen

Den palestinske vennskapsforeningen har varslet at de vil ta opp kampen og gå til rettslige skritt om nødvendig. Movia mener det ikke er en allmenn rettighet å få ethvert budskap plassert på deres busser.

Trafikkselskapet Movia er et offentlig eid aksjeselskap. Eierne er regionene hovedstaden og Sjælland og de 45 kommunene i de to regionene. Det har fått enkelte politiske partier til å reagere kritisk mot avgjørelsen, fordi de oppfatter at Movia har gjort seg til en politisk aktør. Det er Enhedsliste, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance som mener dette. Movia svarer på kritikken i pressemeldingen:

”For Movias styre er det imidlertid meget viktig å understreke at verken det samlede styret eller dets enkeltmedlemmer har tatt parti i den aktuelle bosettelseskonflikten … Styret har utelukkende tatt stilling til at Movia er en offentlig transportvirksomhet, og at det er vesentlig å signalisere at alle er velkommen i bussen”, skriver de.

 

Busser brent i etterkant

En uke etter at reklamen ble fjernet, sto fire av bussene i brann. Politiet opplyser at det var gjort hærverk i nærheten av de brennende bussene, der teksten ”Boikott Israel – Free Gaza” var skrevet. Politiet utelukker ikke at brannene var påsatt og at det lå et politisk motiv bak handlingen, ifølge dansk TV2.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart