Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Twitter ser ut til å ha tatt hensyn til MIFFs brev

Twitter-leder Elon Musk. (Foto: Daniel Oberhaus, flickr)
Twitters nye regler for hatefullt innhold henter inspirasjon fra IHRA-definisjonen av antisemittisme.

I november sendte MIFF et brev til Twitters ledelse sammen med 180 andre organisasjoner. Vårt hovedkrav til Elon Musk og Twitter-ledelsen var at de tar i bruk IHRAs arbeidsdefinisjon på antisemittisme, og at ytringer som kommer inn under denne blir merket med advarsel som annen misinformasjon.

Seks måneder senere har Twitter nå kommet med en oppdatert policy om «hateful conduct». Twitter nevner ikke IHRA-definisjonen direkte, men det er flere formuleringer og eksempler som ser ut til å ha hentet inspirasjon fra IHRA. Twitter sier de vil straffe hatefullt innhold med å gjøre det mindre synlig, kreve sletting eller stenge kontoer.

«Vi forbyr dehumanisering av en gruppe mennesker basert på deres religion, kaste, alder, funksjonshemming, alvorlig sykdom, nasjonal opprinnelse, rase, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet eller seksuell legning,» skriver Twitter. Tilsvarende dehumanisering er brukt som eksempel på antisemittisme i IHRA: «Å komme med løgnaktige, dehumaniserende, demoniserende eller stereotype påstander om jøder som sådan eller makten til jøder som kollektiv.»

Twitter skriver: «Vi forbyr innhold rettet mot enkeltpersoner eller grupper som refererer til former for vold eller voldelige hendelser der en beskyttet kategori var det primære målet eller ofrene, der hensikten er å trakassere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, medier eller tekst som refererer til eller skildrer: folkemord, (f.eks. Holocaust); lynsjinger.»  IHRA nevner som eksempel på jødehat å fornekte Holocaust eller å dra koblinger mellom nåværende israelsk politikk og nazistene.

Bruk av symboler og bilder assosiert med klassisk antisemittisme er et av eksemplene på jødehat i IHRA-definisjonen. Dette har Twitter fått inn i sin nye policy med flere klare eksempler:

«Vi anser hatefulle bilder å være logoer, symboler eller bilder som har som formål å fremme fiendtlighet og ondskap mot andre basert på deres rase, religion, funksjonshemming, seksuelle legning, kjønnsidentitet eller etnisitet/nasjonal opprinnelse. Noen eksempler på hatefulle bilder inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • symboler historisk assosiert med hatgrupper, f.eks. nazistenes hakekors;
  • bilder som viser andre som mindre enn mennesker, eller endret til å inkludere hatefulle symboler, f.eks. endre bilder av individer til å inkludere dyriske trekk; eller
  • bilder endret til å inkludere hatefulle symboler eller referanser til et massemord som var rettet mot en beskyttet kategori, for eksempel manipulering av bilder av enkeltpersoner til å inkludere gule Davidsstjernemerker, med henvisning til Holocaust.»

Takk til alle MIFFere som ga sin støtte til Twitter-brevet!

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart