Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Den sveitsiske politikeren Christian Imark fikk gjennomslag for forslaget sitt. (Foto: (Foto: SVP))
Den sveitsiske politikeren Christian Imark fikk gjennomslag for forslaget sitt. (Foto: (Foto: SVP))

Ny lov i Sveits vil forby statlig støtte til demonisering og boikott av Israel

- Hvis vi fortsetter å støtte organisasjoner som fremmer konflikt, vil konflikten fortsette til den igjen blir blodig og blodet kommer også på våre hender, sa Christian Imark (bildet).

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Nasjonalrådet i Sveits, som er et av to kamre i de sveitsiske parlamentet, vedtok onsdag 8. mars en lov som forbyr den sveitsiske regjering å støtte ikke-statlige organisasjoner som jobber for boikott av Israel. Det nye lovverket krever kutt i all bistand til grupper og organisasjoner som promoterer «rasistiske, antisemittiske eller oppviglende» handlinger, eller som krever boikott av Israel, skriver Basler Zeitung.

Lovforslaget, som ble fremmet av Christian Imark fra høyrepartiet Det sveitsiske folkepartiet (Swiss People’s Party), gikk gjennom i det sveitsiske underhuset med 111 mot 78 stemmer. Imarak sier han ikke ønsker å ta stilling til konflikten mellom Israel og palestinerne, men mener regjeringen må være forsiktig med hvilke organisasjoner de finansierer.

– Utenrikspolitikken til Sveits er ikke nøytral når vi gir økonomisk støtte til organisasjoner som ikke anerkjenner Israel, sa Imark under behandlingen i parlamentet, og la til:

– Vi har ansvar for at bidragene vi gir [til palestinerne] bare blir anvendt for fred.

Høyrepolitikeren mener utenriksdepartementet i hovedstaden Bern støtter grupper som «krever boikott og sanksjoner mot Israel og er engasjert i anti-israelsk oppvigleri». Imark mener regjeringen også gir pengestøtte til «anti-sionistiske organisasjoner som ønsker Israels ødeleggelse, og av og til også til organisasjoner som har tette bånd til terrororganisasjoner». Han siterte i den sammenheng organisasjoner som Al-Haq Adalah og Breaking the Silence.

– Hvis vi fortsetter å støtte organisasjoner som fremmer konflikt, vil konflikten fortsette til den igjen blir blodig og blodet kommer også på våre hender, sa Imark.

Den nye loven i Sveits blir sett på som en seier for NGO Monitor, en vaktbikkje og kritiker av ikke-statlige organisasjoner som angriper Israel. De jobbet aktivt med å få politikerne til å støtte lovforslaget. Europadirektør Olga Deutsch sier avgjørelsen skaper «en viktig presedens i å motvirke BDS-kampanjer, antisemittisme og hat».

– Jeg tror ikke denne konflikten kan løses verken med juridiske, religiøse eller historiske argumenter. Det trenges bare mennesker som betingelsesløst ønsker å leve i frihet og fred. Derfor må Sveits, som et uavhengig og nøytralt land, passe på at vi samarbeider med mennesker som har en slik vilje, og ikke med mennesker som investerer sin kraft i hat og oppvigleri. Derfor må Sveits være nøye med å velge sine samarbeidspartnere, avsluttet Imark fra talerstolen i Nasjonalrådet.

Lovforslaget må først behandles i Stenderrådet, det andre kammeret i det sveitsiske parlamentet, før det går gjennom. Det er ventet at de vil votere over forslaget i mai.

Conrad Myrland bidro til artikkelen.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart