Kom til MIFF Forum i Ålesund 12.-13. nov!

Vi trenger deg med på laget!

Parole fra 1. mai-toget i Oslo 2017. (Foto: Roland Baltzersen)
Parole fra 1. mai-toget i Oslo 2017. (Foto: Roland Baltzersen)

Nå vet vi mye mer om dem som støtter boikott av Israel

Se tall fra meningsmåling gjennomført for MIFF.

Mener du at Israel skal bestå som en jødisk stat? Klikk JA eller NEI.

For første gang har Med Israel for fred (MIFF) deltatt med egne spørsmål i en landsomfattende meningsmåling (les mer om Frivillighetsbarometeret under).

Vi ba blant annet deltakerne ta stilling til utsagnet Jeg støtter at Norge videreutvikler handel og samarbeid med Israel.

Her er resultatene for hele den norske befolkningen.

  • Stemmer ikke i det hele tatt: 16 prosent
  • Stemmer nokså dårlig: 21 prosent
    Sum negative til mer samarbeid med Israel: 37 prosent
  • Stemmer nokså godt: 19 prosent
  • Stemmer helt: 13 prosent
    Sum positive til mer samarbeid med Israel: 32 prosent
  • Umulig å svare: 24 prosent
  • Ubesvart: 7 prosent

Her er noen av de andre mest interessante resultatene

Menn (43 prosent) uttrykker seg mye mer positiv til samarbeid med Israel enn kvinner (21 prosent). En mye større andel kvinner (33 prosent) enn menn (14 prosent) sier imidlertid det er umulig å svare.

Motstanden mot økt handel og samarbeid med Israel er størst i den eldste delen av befolkningen, 40 prosent i aldersgruppen +60 år. I aldersgruppen 15-30 år er prosentdelen 34 prosent.

Motstanden mot økt handel og samarbeid med Israel øker i stor grad i takt med høyere utdanning, mens det er omtrent like mange som uttrykker seg positivt til samarbeid uavhengig av utdanningsnivå.

Støtten til mer samarbeid er sterkest i Oslo/ Akershus og Sør-/Vestlandet (35 prosent), noe lavere på resten av Østlandet og Trøndelag/ Nord-Norge (29 prosent).

Motstand og støtte til samarbeid gir noenlunde like utslag uavhengig av respondentenes oppgitte årsinntekt.

For dem som oppgir fødeland utenfor Norge er støtten til samarbeid betydelig høyere (42 prosent) enn de som oppgir å være født i Norge (31 prosent).

Det er mest netto støtte til samarbeid med Israel i bransjene bank/ forsikring/ finans og offentlig sentralforvaltning/ myndighet. Det er størst netto motstand mot samarbeid i bransjene landbruk/ skogbruk/ fiske, forskning/ analyse og media/ reklame/ PR/ informasjon.

Ut fra svarene respondentene har gitt på mange ulike spørsmål er de gitt ulike klassifiseringer. Fellesskapsorienterte oppgir størst netto motstand mot samarbeid med Israel. Individorienterte oppgir størst netto støtte.

For dem som er på annen type trygd enn arbeidsledighetstrygd er nettomotstanden mot samarbeid med Israel (44 prosent negative, kun 20 prosent positive) betydelig større enn dem som er i arbeid heltid eller deltid. De som er hjemmeværende, har husarbeid i hjemmet, er arbeidsledige eller er selvstendig næringsdrivende oppgir større netto støtte til samarbeid med Israel enn de som er i arbeid.

Mer om målingen
Frivillighetsbarometeret er en meningsmåling som gjennomføres i samarbeid mellom medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge. Målingen blir satt opp i samarbeid med Kantar TNS. I 2019 svarte 2014 personer i et representativt utvalg av befolkningen over 15 år på undersøkelsen. Målingen ble gjennomført i juni 2019.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart