Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Nå vet vi mye mer om dem som støtter boikott av Israel

Parole fra 1. mai-toget i Oslo 2017. (Foto: Roland Baltzersen)
Parole fra 1. mai-toget i Oslo 2017. (Foto: Roland Baltzersen)
Se tall fra meningsmåling gjennomført for MIFF.

For første gang har Med Israel for fred (MIFF) deltatt med egne spørsmål i en landsomfattende meningsmåling (les mer om Frivillighetsbarometeret under).

Vi ba blant annet deltakerne ta stilling til utsagnet Jeg støtter at Norge videreutvikler handel og samarbeid med Israel.

Her er resultatene for hele den norske befolkningen.

 • Stemmer ikke i det hele tatt: 16 prosent
 • Stemmer nokså dårlig: 21 prosent
  Sum negative til mer samarbeid med Israel: 37 prosent
 • Stemmer nokså godt: 19 prosent
 • Stemmer helt: 13 prosent
  Sum positive til mer samarbeid med Israel: 32 prosent
 • Umulig å svare: 24 prosent
 • Ubesvart: 7 prosent

Her er noen av de andre mest interessante resultatene

Menn (43 prosent) uttrykker seg mye mer positiv til samarbeid med Israel enn kvinner (21 prosent). En mye større andel kvinner (33 prosent) enn menn (14 prosent) sier imidlertid det er umulig å svare.

Motstanden mot økt handel og samarbeid med Israel er størst i den eldste delen av befolkningen, 40 prosent i aldersgruppen +60 år. I aldersgruppen 15-30 år er prosentdelen 34 prosent.

Motstanden mot økt handel og samarbeid med Israel øker i stor grad i takt med høyere utdanning, mens det er omtrent like mange som uttrykker seg positivt til samarbeid uavhengig av utdanningsnivå.

Støtten til mer samarbeid er sterkest i Oslo/ Akershus og Sør-/Vestlandet (35 prosent), noe lavere på resten av Østlandet og Trøndelag/ Nord-Norge (29 prosent).

Motstand og støtte til samarbeid gir noenlunde like utslag uavhengig av respondentenes oppgitte årsinntekt.

For dem som oppgir fødeland utenfor Norge er støtten til samarbeid betydelig høyere (42 prosent) enn de som oppgir å være født i Norge (31 prosent).

Det er mest netto støtte til samarbeid med Israel i bransjene bank/ forsikring/ finans og offentlig sentralforvaltning/ myndighet. Det er størst netto motstand mot samarbeid i bransjene landbruk/ skogbruk/ fiske, forskning/ analyse og media/ reklame/ PR/ informasjon.

Ut fra svarene respondentene har gitt på mange ulike spørsmål er de gitt ulike klassifiseringer. Fellesskapsorienterte oppgir størst netto motstand mot samarbeid med Israel. Individorienterte oppgir størst netto støtte.

For dem som er på annen type trygd enn arbeidsledighetstrygd er nettomotstanden mot samarbeid med Israel (44 prosent negative, kun 20 prosent positive) betydelig større enn dem som er i arbeid heltid eller deltid. De som er hjemmeværende, har husarbeid i hjemmet, er arbeidsledige eller er selvstendig næringsdrivende oppgir større netto støtte til samarbeid med Israel enn de som er i arbeid.

Mer om målingen
Frivillighetsbarometeret er en meningsmåling som gjennomføres i samarbeid mellom medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge. Målingen blir satt opp i samarbeid med Kantar TNS. I 2019 svarte 2014 personer i et representativt utvalg av befolkningen over 15 år på undersøkelsen. Målingen ble gjennomført i juni 2019.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

 1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart