Kom til MIFF Forum i Ålesund 12.-13. nov! Early bird-rabatt!

Vi trenger deg med på laget!

Voldtekten av Palestina.
Voldtekten av Palestina.

Gammal kunnskap i ny utgåve

Storverket Voldtekten av Palestina utgjeven først i 1938 er etter 80 år i gløymsla utgjeven på nytt.

På eget initiativ har Jostein Sandsmark på Geilo skrevet bokanmeldelse av MIFFs nye bok Voldtekten av Palestina. Bestill boken ved å trykke her.

Eg reagerte på boktittelen – den må nå vera litt for krass? Men etter kvart som eg las, vart det klårt at tittelen var diverre altfor presis og dekkande.

Storbritannia si svikfulle handsaming av Palestinamandatet – som dei vart tildelt administrasjon av hjå Folkeforbundet – er skræmande lesnad.

Det var eit slit å koma gjennom alle dei 400 sidene med detaljerte skildringar av pur vondskap, overgrep, urettferd og terror.

Eg vart fysisk uvel av å få innsikt i den gjennomførte trakasseringa av jødesamfunnet. Skildringa av engelskmennene si utspekulerte, detaljstyrde plaging av jødane i Palestina – for slik å ivareta sine eigne politiske, territoriale og økonomiske interesser – i staden for tilrettelegging av den jødiske innvandringa til sitt tildelte «heimland» – er berre til å gråta over.

Den hjelpelause politikken dei jødiske leiarane sto for gjorde ikkje stoda og framdrifta til ein friplass for dei hundsa jødane noko betre.

Det er vondt å lesa korleis jødane let seg kua, lida urett – verta utestengde frå sitt rettmessige område og vera offer for ei engelskstøtta favorisering av arabisk aggresjon og valdsbruk.

Kva sit ein att med etter å ha lidd seg gjennom 400 sider med fiendsk framferd mot det jødiske folket – av dei som var sett til å administrera mandatområdet Palestina?

Ei sterk visse: Nok er nok. Uretten mot jødane kan aldri fullnøyande gjerast god att. Til det er det for mange graver og forpinte sjeler i alle land. Det me kan og bør gjera er å støtta, verna, forsvara israelsfolket mot den stadig levande antisemittismen og dehumaniseringa av jødane. Eg vil av all kraft hjelpa til med at folket blir anerkjent og respektert for det dei er – og for sin rett til å byggja og bu i deira eige land – fri frå trugsmål og åtak med verbale og fysiske våpen.

Ut frå einkvar ståstad er det flust av historiske og menneskelege motiv for å gjera vel mot eit hundsa og forpint folkeslag i den vesle fristaten dei endeleg har fått i si eige.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart