Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Hovedpunktene i Trump-planen på norsk

USAs president Donald Trump. (Foto: Isac Nóbrega/PR, flickr)
USAs president Donald Trump. (Foto: Isac Nóbrega/PR, flickr)
Hva sier egentlig Trump-planen?

Trump-planen ble publisert av Det hvite hus på kvelden tirsdag 29. januar. I løpet av bare noen timer var planen fordømt av en rekke norske politikere, før de kan ha rukket å lese planen i detaljer.

Her gjengir MIFF hovedpunkter fra planens første del – som skisserer hvordan det kan bli en politisk fredsløsning mellom israelere og palestinere.

Trump-planen ønsker å gi palestinerne «all mulighet til å styre seg selv, men ikke evne til å true Israel». «Det er meningen at folk skal lese visjonen, forstå og forestille seg hvordan dens konsepter faktisk og dramatisk vil forbedre deres liv. Vi mener begge sider vinner mer enn de gir.» Forfatterne ønsker at planen skal bli sett på «holistisk». «Visjonen presenterer en pakke av kompromisser som begge sider bør vurdere, for å bevege seg fremover og søke etter en bedre fremtid som vil tjene begge parter og andre i regionen.»

Trump-planen slår fast at det er «israelere og palestinere selv som må ta valget om å skape en varig fred i sammen». «De endelige, spesifikke detaljene av en israelsk-palestinsk fredsavtale må bli utarbeidet direkte mellom partene.»

Trump-planen avviser begrensede rammeavtaler og vage forslag. «Denne visjonen ser på alle viktige spørsmål i et forsøk på genuint å løse konflikten.»

Trump-planen er tydelig på hva som er palestinernes største problem: «Gaza blir styrt av Hamas, en terrororganisasjon som har skutt tusenvis av raketter mot Israel og drept hundrevis av israelere. På Vestbredden, er de palestinske selvstyremyndigheter plaget av mislykkede institusjoner og utbredt korrupsjon. Deres lover gir insentiver til terror og PA-kontrollerte medier og skoler fremmer en kultur med oppvigleri. Det er av mangel på ansvarlighet og dårlig styring at milliarder av dollar har blitt sløst bort og investeringer ikke kan flyte inn i disse områdene slik at palestinerne kan ha det godt. Palestinerne fortjener en bedre framtid og denne visjonen kan hjelpe dem til å oppnå denne framtiden.

Trump-planen krever at palestinske ledere «må omfavne fred ved å anerkjenne Israel som en jødisk stat, avvise terror i alle former, tillate spesielle tilrettelegginger som dekker Israels og regionens vitale sikkerhetsbehov, bygge effektive institusjoner og velge pragmatiske løsninger. Dersom disse skritt blir tatt og kriteriene i denne visjonen blir oppfylt, da vil USA støtte etableringen av en palestinsk stat.»

Dersom Trump-planen blir realisert, vil det skape mange positive økonomiske ringvirkninger også i regionen. «Det kan lede til direkteflygninger mellom staten Israel og dets naboer, transport av folk, handel og nye muligheter for millioner av mennesker til å besøke steder som er hellige i deres religion».

Amerikanske myndigheter anslår at en realisering av Trump-planen vil doble palestinsk BNP på ti år, skape over én million nye jobber, redusere arbeidsledigheten under ti prosent og redusere andelen fattige med 50 prosent.

Trump-planen slår fast at resolusjoner fra FNs generalforsamling eller sikkerhetsrådet ikke vil løse konflikten. Siden 1946 har det vært nesten 700 resolusjoner fra generalforsamlingen om konflikten og over hundre fra sikkerhetsrådet, uten at det har bidratt til en løsning.

Trump-planen påpeker at «palestinerne aldri har hatt en stat, men at de har et legitimt ønske om å styre seg selv og avgjøre sin egen skjebne». Samtidig slår den fast at «staten Israel har et legitimt ønske om å være nasjonalstaten til det jødiske folk og om at denne statusen skal bli anerkjent i verden». Målet er at partene gir gjensidig anerkjennelse av hverandre – Israel som nasjonalstaten for det jødiske folk, staten Palestina som nasjonalstaten for det palestinske folk – «i hvert tilfelle med like sivile rettigheter for alle borgere i hver stat».

«Overgangen til å bli en stat er kompleks, og det er store fallgruver. Regionen kan ikke absorbere nok en mislykket stat, nok en stat som ikke er forpliktet på menneskerettigheter og lov.»

For å få amerikansk og israelsk anerkjennelse må en palestinsk stat

  1. sikre pressefrihet, frie og rettferdige valg, respekt for menneskerettighetene til sine borgere, beskyttelse av religiøs frihet og et rettferdig og uavhengig rettssystem.
  2. Innføre gode økonomiske rutiner som oppfyller internasjonale krav.
  3. «…ha avsluttet alle programmer, inkludert skolepensum og lærebøker, som blir brukt til å oppvigle eller fremme hat og fiendskap mot dets naboer, og som kompenserer eller gir intensiver til kriminell eller voldelig aktivitet.»
  4. «… oppnådd sivil og politikontroll over hele sitt territorium og demilitarisert sin befolkning».
  5. «… ha oppfylt all de andre betingelsene i denne visjonen».

Trump-planen legger opp til at palestinerne skal få «mest mulig selvbestemmelse», men er åpen på at de ikke nødvendigvis vil oppfylle alle definisjoner på en suveren stat. «At suverenitet er en statisk størrelse og fast definert betegnelse har vært en unødvendig snublesten i tidligere forhandlinger».

Trump-planen påpeker at dersom Vestbredden får et regime tilsvarende Hamas-regimet i Gaza, «vil det utgjøre en eksistensiell trussel mot staten Israel». «USA vil bare be Israel om å gjøre kompromisser som vi tror vil gjøre staten Israel og Israels folk mer sikre på kort og lang sikt. Denne visjonen ble utformet i denne ånden. Alle andre land bør ha samme tilnærming.»

Likevel slår Trump-planen fast at staten Israel må gjøre «betydelige kompromisser når det gjelder landområder». «Å trekke seg tilbake fra landområder vunnet i en forsvarskrig er sjeldent historisk sett. Det må bli påpekt at staten Israel allerede har trukket seg tilbake fra minst 88 prosent av landområdene de erobret i 1967. Denne visjonen legger opp til overføring av store landområder fra staten Israel – landområder som Israel har sett seg å ha gyldig krav på, juridisk og historisk, og som er del av oldtidens hjemland for det jødiske folk – noe som må bli ansett som et betydelig kompromiss.»

USA mener at Israel ikke er juridisk bundet til å gi palestinere 100 prosent av landområdene Vestbredden og Gaza («noe som samsvarer med FNs sikkerhetsråd resolusjon 242»). «Denne visjonen er et rettferdig kompromiss, som ser for seg en palestinsk stat som omfatter landområder omtrent sammenlignbart i størrelse med landområdene Vestbredden og Gaza før 1967. (Planen legger opp til at Israel avgir landområder i Negev.)

Trump-planen tar avstand fra å flytte på folk – verken arabere eller jøder – fra sine hjem. «En slik løsning, som mest sannsynlig vil føre til uroligheter, går imot ideen om sameksistens.»

Trump-planen minner om at konflikten har skapt både et palestinsk og et jødisk flyktningproblem. «Det skal ikke være noen rett til retur, eller absorpsjon av, noen palestinske flyktninger inn i staten Israel.» Løsningen vil være absorpsjon i staten Palestina, i landene som flyktningene (og deres etterkommere) nå bor eller i andre muslimske land. USA vil arbeide for at muslimske land tar imot fem tusen palestinske flyktninger hvert år i en periode på ti år. «Når en israelsk-palestinsk fredsavtale blir undertegnet, skal palestinsk flyktningstatus slutte å eksistere og UNRWA vil bli avsluttet og deres ansvar overført til relevante regjeringer.»

«En rettferdig løsning for de jødiske flyktningene må bli implementert gjennom en passende internasjonal mekanisme separat fra den Israel-Palestinske fredsavtalen.»

Dersom partene når frem til en avtale, vil ikke USA forvente at Israel oppfyller sine forpliktelser før palestinske selvstyremyndigheter, eller en annen enhet akseptabel for Israel, har full kontroll over Gaza, terrororganisasjonene på Gaza er avvæpnet og Gaza er helt demilitarisert. «Betydelig forbedring for folkene i Gaza vil ikke inntreffe før det er en våpenhvile med Israel, full demilitarisering av Gaza og en styringsstruktur som tillater det internasjonale samfunnet til trygt og enkelt legge inn nye penger i investeringer som ikke vil bli ødelagt av forventede fremtidige konflikter.»

Trump-planen legger opp til en høyhastighetsforbindelse mellom Vestbredden og Gaza-stripen, og gode ordninger for import og eksport til staten Palestina gjennom israelske havner. På sikt, fem år etter at en fredsavtale har fungert tilfredsstillende, kan det også bli etablert en egen havn på en kunstig øy utenfor Gaza.

«Staten Israel vil tjene på å få sikre og anerkjente grenser. De trenger ikke å flytte noen bosetninger, og vil innlemme det store flertallet av israelske bosetninger inn i sammenhengende israelsk territorium. Israelske enklaver som ligger inne i sammenhengende palestinsk landområder vil bli del av staten Israel og bli knyttet sammen med den gjennom et effektivt transportsystem.»

Slik fordelingen av landområdene er lagt opp til i Trump-planen, vil 97 prosent av israelerne på Vestbredden blir boende i landområder som blir del av israelsk territorium. 97 prosent av palestinerne på Vestbredden blir boende i landområder som blir del av palestinsk territorium. De få som blir boende i enklaver vil bli sikret tilgangsveier og sikkerhet. «Førsteklasses infrastrukturløsninger (inkludert tunneler og overganger) vil bli bygget for å gjøre uhindret bevegelse mellom begge stater og mellom stater og deres respektive enklaver.»

«Jordan-dalen, som er kritisk for Israels nasjonale sikkerhet, vil være under israelsk suverenitet.» Trump-planen ber Israel forhandle med palestinerne for å sikre at nåværende landbruksvirksomhet eid eller kontrollert av palestinere kan fortsette uten forstyrrelser eller diskriminering.

Trump-planen åpner for at det såkalte Triangelet i Israel, et område med en rekke arabiske byer innenfor våpenhvile-linjene fra 1949, blir overført til en fremtidig palestinsk stat.

«Sikkerhetsbarrieren vil bli flyttet for å samsvare med de nye grensene. Nye, moderne og effektive grensestasjoner vil bli bygget.»

«Tilnærmingen til denne visjonen er å holde Jerusalem forent, gjøre den tilgjengelig for alle og anerkjenne dens hellighet for alle på en måte som er respektfull for alle.»

«I motsetning til mange andre tidligere makter som styrte Jerusalem, og ødela de hellige stedene til andre religioner, bør staten Israel ha ros for å trygge de hellige stedene for alle og oppretteholde en religiøs status quo.» Trump-planen legger opp til at de hellige stedene skal fortsette å styres på samme måte som i dag. «Særskilt skal status quo på Tempelplassen/Haram al-Sharin fortsette uhindret.» Samtidig slår planen fast at «folk av hver religion bør bli tillatt å be på Tempelplassen/Haram al-Sharif».

Trump-planen legger opp til at sikkerhetsbarrieren i Jerusalem blir grenselinjen gjennom byen. «Hovedstaden for staten Palestina bør være i seksjonen av Øst-Jerusalem som befinner seg øst og nord for den eksisterende sikkerhetsbarrieren, inkludert Kafr Aqab, den østlige del av Shuafat og Abu Dis, og kan bli navngitt Al Quds eller et annen navn som staten Palestina  bestemmer.»

Trump-planen legger opp til at arabere som bor innenfor sikkerhetsbarrieren i Øst-Jerusalem kan bli borgere i staten Israel, men de kan også velge borgerskap i en palestinsk stat eller ha en annen politisk identitet.

Nord for gamlebyen legger Trump-planen opp til å utvikle en turistsone i staten Palestina i bydelen Atarot. Her i fra skal det gå høyhastighetsforbindelse til de muslimske hellige stedene i gamlebyen.

Trump-planen legger opp til en økonomisk hjelpepakke for det palestinske samfunnet på opptil 400 milliarder kroner over ti år. Det skal blant annet opprettes en frihandelssone mellom Palestina og Jordan, hvor produserte varer skal kunne eksporteres via en flyplass i Jordan. Israel skal la palestinerne utvikle et turistområde langs stranden av den nordre delen av Dødehavet. USA vil fremforhandle en frihandelsavtale med Palestina, og håper at europeiske land vil gjøre det samme.

«Hvert land bruker en betydelig del penger på forsvar mot eksterne trusler. Staten Palestina vil slippe å bli tynget av slike kostnader, fordi disse vil bli båret av staten Israel. Dette er en betydelig fordel for økonomien til staten Palestina, siden penger som ellers måtte bli brukt på forsvar i stedet kan gå til helse, utdanning, infrastruktur og andre saker som forbedrer palestinske levekår.»

«Staten Palestina skal være fullt demilitarisert og forbli det. Staten Palestina skal ha sikkerhetsstyrker som kan opprettholde intern sikkerhet og forhindre terrorangrep mot staten Palestina, staten Israel, Jordan og Egypt.» Trump-planen legger opp til at palestinske myndigheter gradvis kan overta sikkerhetskontrollen over områder av Vestbredden. «Skulle staten Palestina ikke oppfylle sikkerhetskriteriene på noe tidspunkt, har staten Israel rett til å reversere prosessen beskrevet ovenfor.»

Dersom det inngås en fredsavtale vil palestinske fanger bli løslatt, bortsett fra de som er dømt for drap og drapsforsøk, terrorplaner og de som er israelske statsborgere. Fanger som skal bli løslatt må undertegne et løfte om å fremme sameksistens mellom israelere og palestinere. Ingen palestinske fanger vil bli løslatt dersom ikke israelere som er tatt til fange eller levninger av israelere ikke blir returnert til Israel.

Trump-planen understreker behovet for å skape en fredskultur, hvor det blir slutt på oppvigleri, glorifisering av vold, terror og martyrdom. «Det må være forbud mot fiendtlig propaganda, i tillegg til lærebøker, pensum og relatert materiale som går imot målet med en israelsk-palestinsk avtale, inkludert fornektelse av den andres rett til å eksistere.» Det vil bli nedsatt en felles «kommisjon for aksept og toleranse».

Trump-planen legger opp til at fredsavtalen også skal inkludere andre arabiske stater. «USA vil sterkt oppmuntre arabiske land til å begynne normalisering av sine relasjoner med staten Israel og forhandle varige fredavtaler.» Trump-planen ber USA og staten Palestina om å stanse anti-israelske initiativ i FN og andre internasjonale organisasjoner. De arabiske landene må stanse støtte til delegitimering av Israel og BDS. «USA ser BDS-bevegelsen som ødeleggende for fred, og vil motsette seg enhver aktivitet som fremmer BDS eller andre restriktive handelstiltak som rammer Israel.»

«Revisjonistiske initiativ som stiller spørsmål ved det jødiske folkets autentiske røtter i staten Israel må opphøre. Disse initiativene er i strid ikke bare med jødisk og kristen historie, men også islamsk historie. Et viktig mål med denne visjonen er at staten Israel skal bli behandlet som en legitim del av det internasjonale samfunnet.»

«Staten Israel er ikke en trussel mot regionen i det hele tatt. Økonomiske forhold og Irans ondartede aktiviteter, utgjør imidlertid en eksistensiell trussel mot flere av regions stater. Å integrere Israel inn i regionen vil gjøre at den kan assistere i et vidt spekter av økonomiske utfordringer og også stå opp mot trusselen mot Iran.»

Under forhandlingsperioden

Israel skal ikke bygge noen nye bosetninger i områder som ikke Trump-planen legger opp til skal være en del av Israel. Israel skal heller ikke utvide enklavene utenfor deres nåværende områder og stanse ulovlig bygging.

PLO og PA skal ikke forsøke å bli medlem av noen internasjonal organisasjon uten samtykke fra Israel, stanse alle handlinger mot Israel/ israelere og USA/ amerikanere i internasjonale domstoler og Interpol, stanse belønningssystemet for terrorister og utvikle institusjonene nødvendig for statsdannelse.

USA skal la PLOs representasjonskontor åpne igjen, åpne et representasjonskontor i de palestinske selvstyremyndighetene, åpne for å gjenoppta bistand til Vestbredden og Gaza og arbeide for å fremme internasjonale hjelpeprosjekter.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart