Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Mangelfull ytringsfrihet for pro-israelsk skribent

Faksmile av Bjørn Gabrielsens artikkel i Dagens Næringsliv 25. mai 2012.
Faksmile av Bjørn Gabrielsens artikkel i Dagens Næringsliv 25. mai 2012.
Det pågår jakt i Sverige på en pro-israelsk skribent som ikke ønsker å la seg avbilde eller dele ut sine personopplysninger. Hun skal røykes ut, få en ubehagelig hverdag og hennes meningsfeller skal skremmes.

Det er Bjørn Gabrielsen, journalist i Dagens Næringsliv, som gir slike beskrivelser i en artikkel fra 25. mai. Jegerne blir ledet av forfatter og styremedlem i Författarförbundet  Ingmar Karlsson, og jaktmålet er frilansjournalisten og bloggeren Anna Ekström.

– Ekström er noe så uvanlig som en journalist i vår tid som vil ha seg frabedt avbildning og fjernsynsopptredener. Leser man hva som skrives om henne på de forbausende mange høyre- og venstreekstreme svenske nettforumene, kan man ikke si annet enn at hun har valgt det rette [når hun forblir anonym], kommenterer Gabrielsen.

 

Bakgrunn

I april ble boken Bruden är vacker men har redan en man av Ingmar Karlsson utgitt. Undertittel på boken er Sionismen – en ideologi vid vägs ände?.

Striden mellom Karlsson og Ekström har brutt ut etter bokutgivelsen, og etter et radiointervju hvor Karlssons uttrykte ønske om en énstatsløsning på konflikten mellom Israel og palestinerne. Ekström svarte med et blogginnlegg  som het «Vi må snakke om Ingmar Karlssons endelige løsning». Kritikken fra Ekström oppfatter Karlsson som en beskyldning om å støtte et nytt folkemord på jøder.

Journalisten henvender seg direkte til Karlsson og forklarer seg slik i en artikkel fra 13. mai.

«I denne [énstatsløsningen] ville jødene havne i minoritet. På grunnlag av de kunnskaper jeg har om antisemittismen i områder dro jeg følgende konklusjon: Risikoen for folkemord er høy om Midtøstens jøder havner i minoritetsstilling og mister kontrollen over staten Israels forsvar. Jeg anser at bevisbyrden i dette tilfellet ligger på deg og andre som taler for noen form for énstatsløsning. Dere bør redegjøre for årsaken til at dere bedømmer at risikoen for massemord eller folkemord er så liten at man våger ta den. Det er jo fullt mulig at jeg eller andre som tidligere vurderte risikoen som høy har feil,» skriver Ekström.

 

Jaktet privat informasjon

I sitt korte svar fra 15. mai, går ikke Karlsson inn på noen slik trusselvurdering overhodet, men henviser til at et israelsk universitet er involvert i et prosjekt som gransker en mulig énstatsløsning. «Punktum og slutt for min del,» avslutter Karlsson. Å finne noen enkeltpersoner eller ytterliggående akademikere i Israel som støtter sine egne tanker er alltid den foretrukne forsvarsmekanisme for dem som kjemper for at Israel skal forsvinne som en jødisk stat.

Karlsson svarer heller ikke på de andre påstandene som Ekström framsatte mot ham personlig i sin artikkel: «Du [Karlsson] bedriver en skittkastingskampanje mot meg [Ekström] som person. Du forsøker å få tak i privat informasjon om meg. En slik informasjon, som du påstår deg å ha fått av en redaktør på Expressen, har du publisert i forvrengt form. Du forsøker å få meg til å lukke munnen. Du har påstått at jeg er anonym. Du har stilt spørsmål ved min eksistens, samt antydet at en hel gruppe skjuler seg bak mitt navn.»

 

Mossad-komplott?

Karlsson har antydet at flere pro-israelske personer står bak og bruker Anne Ekström som pseudonym.  Lasse Wilhelmson har kastet seg inn i Karlssons jaktlag og trekker konspirasjonsteoriene til nye høyder. I et blogginnlegg fra 24. mai hevder han «Anna Ekström» (hermetegnene tilhører Wilhelmson) har skrevet artikler i så mange ulike stiler at det umulig kan være én person. «Artiklene er ekstremt Israel-vennlige  og inkluderer bakvaskelse som er typisk fra jødiske skribenter og deres smålige despoter – i sionismens sanne ånd,» skriver han videre. Videre antyder han at flere navngitte jødiske ledere og talsmenn i Sverige står bak pseudonymet «Anna Ekström». Ja, ikke bare det, bakom alt spøker Mossad. Og konspirasjonene slutter ikke med det: Fordi Ekströms artikler blir så ofte trykket av mediene, beviser det at hennes artikler samsvarer helt med interessene til «de gamle mediene og deres moguler».

Bjørn Gabrielsen påpeker at Wilhelmson er bidragsyter i den norske ukeavisen Ny Tid.

 

Antisemittiske heiarop

Kulturredaktør i avisen Expressen, Karin Olsson, satte skapet på plass i et innlegg allerede 18. mai.

– Jeg under meg hvorfor Ingmar Karlsson på Forfatterforbundets årsmøte, på sin Facebook-side, i mail til meg og Gud vet til hvilke andre, sprer løgner om at Anna Ekström sannsynligvis er et pseudonym. Han har dessuten flere ganger påstått på Facebook at jeg, som iblant har kjøpt artikler av Anna Ekström, ikke har en aning om hvem hun er. I stedet for å gjennomgå nøye hver kommentar på en perifer Facebook-gruppe, burde Ingmar Karlsson passe på sin egen Facebook-vegg, der det forekommer antisemittiske heiarop, skriver Olsson.

Forfatteren Torbjörn Elenskys framstilling av hva som skjedde på årsmøtet til Sveriges Författarförbund, hvor han også imøtegår Karlssons framstillling, er publisert på denne bloggen 13. mai.

 

Debatt i spaltene blir stadig vanskeligere

Jan-Ewert Strömbäck, som er nyvalgt leder for Författerförbundets valgkomité, lover at foreningen ikke skal svikte ytringsfriheten. Bjørn Gabrielsen uttrykker sin tvil:

«Det kan finnes mange årsaker til at en skribent velger å ikke stå frem. Man kan ha et fysisk handicap man ikke ønsker blandet inn i debatten, man kan ha et sårbart barn eller være i en komplisert livssituasjon. Eller man kan rett og slett ha gammeldagse oppfatninger om personlig integritet, privatlivets fred og skillet mellom offentlighet og privatliv. Har ikke slike mennesker ytringsfrihet, har heller ingen andre det. Ikke på ordentlig.

Fra før har Skandinavia Lars Wilks og Knut Westergaard som lever under konstant politibeskyttelse. I denne situasjonen nekter den svenske forfatterforeningen ytringsfrihet til en skribent som ikke ønsker å la seg avbilde eller dele ut sine personopplysninger. Å føre debatt der den hører hjemme, i spaltene, blir stadig vanskeligere, også i Norden.»

 

Usann og urimelig tese

Tilbake til Karlssons bok om Israel. Nathan Shachar ga flengende kritikk på DN.se 2. mai. «Det verste er ikke at hans tese er usann og urimelig, men stemningen som suggereres frem,» skriver Shachar. I Karlssons øyne er Israel blitt til på grunnlag av en overordnet sionistisk plan, og ikke som «en virvel av omstendigheter og tilfeldigheter», mener Shachar.

«I alle tider er det blitt hevdet at jødenes virkelige og innbilte ugjerninger ikke skjer tilfeldig, at de bygger på en hemmelig plan. For å beskytte seg mot dem [jødene] må deres trollformularer bringes i lyset. Dersom sionismen kan presenteres som et heksebrygg, kokt i sammen en mørk natt i samråd med nazister og apartheidbødler, så er det tommelen ned også for den jødiske staten, hva den enn foretar seg. Det spiller da ingen rolle at det overveldende antallet jødiske innvandrere har kommet til landet av nødtvang, ikke av sionisme, eller at sionismens ideer spilte en langt mindre rolle for Israels utvikling enn sosialisme, kommunisme og religiøs fanatisme.»

Etter bokutgivelsen og Karlssons kamp mot Anna Ekström, blir han hyllet i en høyreekstremistisk nettpublikasjon, påpeker Johan Lundberg på bloggen Axess.se 16. mai.

 


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart