Kom til MIFF Forum i Ålesund 12.-13. nov! Early bird-rabatt!

Vi trenger deg med på laget!

Mogens Lykketoft (S). (Foto: Twitter)
Mogens Lykketoft (S). (Foto: Twitter)

Danske topp-politikere deltar på konferanse med Hamas-agenda

Tre medlemmer av det danske Folketinget - Mogens Lykketoft (S), Pernille Skipper (EL) og Caroline Magdalene Maier (ALT) – taler lørdag 27. april på en Israel-fiendtlig konferanse i København.

Så vidt vi kjenner til var MIFF den første nettsiden i Danmark som satte fokus på saken torsdag 25. april. MIFF i Danmark mobiliserer flest mulig dansker til å protestere overfor politikernes partier, og du kan også sende din protest fra Norge.

Lørdag 27. april arrangerer palestinere i Europa en konferanse i Brøndby Hallen i København. Konferansens hovedtema er palestinernes «hellige» rett til å vende tilbake til «deres» land. Dette er kodeord for å utslette verdens eneste jødiske stat og erstatte den med arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Alle arabiske land har presset og jaget sin jødiske befolkning ut i løpet av de 70 årene, en nedgang fra nærmere én million til noen få tusen. En tilsvarende kraftig nedgang i antallet jøder har det også vært i muslimske land, ikke minst i Iran og Tyrkia.

Hovedarrangør for konferansen er The Palestinian Return Centre (PRC), etablert i London i 1996. PRCs propaganda er basert på ideologien til Hamas og Det Muslimske Brorskapet. Organisasjonen ble dømt ulovlig i Israel i 2010, blant annet på grunn av deres tilknytning til Hamas.

MIFF Danmarks medlem Ole Groth-Andersen skriver som kommentar:

Min bestemte konklusion er, at man kun stiller op i ovennævnte forum, hvis man har onde hensigter. … dette “Palæstinensisk Forum” tjener kun et eneste formål, og det er, at fjerne den jødiske stat Israel. Her kan man så kvit og frit og uimodsagt, dæmonisere Israel og oppiske til en hadefuld stemning [også mod jøder] (…)

Jeg vil foreslå, at man skriver til sine egne partier og til ovennævnte partier, og til folk med sunde holdninger, med tilknytning til de nævnte partier, og gør opmærksom på, hvad det er partierne har gang i.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart