Bli aktiv for Israel nå!

“Overdreven maktbruk” mot militære mål er helt ok

I Norge blir Israel anklaget for å bruke overdreven eller uproporsjonal militær styrke på Gaza-stripen, men det er ingenting i folkeretten som tilsier at en stat må svare med akkurat de samme våpentyper som blir brukt imot den.

Er det noen som ønsker at Israel skal svare med små kopier av Kassam-rakettene, og skyte disse upresise splintbombene blindt inn i palestinske nabolag på Gaza-stripen?

Det avgjørende punkt i folkeretten er hensikten som ligger bak de militære aksjonene. Et angrep er lovlig dersom man har forsøkt å minimere sivile skader. Selv om et angrep skulle forårsake store skader er det lovlig, dersom angrepet er rettet mot et mål med veldig stor militær verdi. Hvor mange mennesker som blir drept er mindre avgjørende enn hensikten bak maktbruken.

Luis Moreno-Orampo, sjefsaktor ved Den internasjonale krigsforbryterdomstolen, skriver at internasjonal lov tillater ”stridende parter å gjennomføre proporsjonale angrep mot militære mål, selv når det er kjent at dette vil medføre sivile dødsfall og skader”.

Et angrep blir en krigsforbrytelse når det er direkte rettet mot sivile, slik som for eksempel de fleste granat- og rakettangrepene til Hamas.

Dersom man krever av Israel at landet skal holde tilbake sin militære styrke mot lovlige militære mål på Gaza-stripen, betyr det at man tvinger Israel til en langvarig utmattelseskrig mot Hamas.

Så langt under krigen mot Hamas har Israel klart å begrense antall sivile dødsofre i stor grad, selv om angrepene har gått hardt utover den militære infrastrukturen og forsyningslinjene til Hamas. Hamas-styrken, som venter på en israelsk bakkeinvasjon, skal foreløpig være relativt intakt, ikke minst fordi Israel har vært svært tilbakeholdne med å angripe millitære mål i tett befolkede områder.

Les mer
Denne artikkelen bygger på artikkelen Brukte Israel uproporsjonal styrke i Gaza? av Israels tidligere FN-ambassadør Dore Gold.

Les også en juridisk vurdering av proporsjonal styrkebruk fra israelsk UD.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0

Your Cart