Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Hamas og Fatah vil hindre undervisning om Holocaust

Verken Hamas eller Fatah ønsker å la sine barn høre om jødenes grusomme lidelser under Det andre verdenskrig.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

I flere år har det vært kjent at FN-skolene på Gaza-stripen ikke nevner Holocaust i pensumlitteraturen. Slik skal det fortsette, dersom Hamas og Fatah får viljen sin.

De to ledende palestinske bevegelsene lover å forhindre FNs organ for palestinske flyktninger (UNRWA) å gi undervisning om Holocaust på organisasjonens skoler. Hamas og Fatah ser på UNRWAs planer om å innføre Holocaust-undervisning som en «provokativ handling», rapporterer journalist Khaled Abu Toameh i Jerusalem Post.

Bryter med kulturen
Hamas-regjeringen på Gaza-stripen mener FNs ønske om å inkludere Holocaust på læreplanen er en «utfordring for palestinernes følelser.»

UNRWA har tydeligvis en politisk agenda overfor palestinerne som ikke tjener palestinernes interesser og «bryter med kulturen deres og uforanderlige verdier», skriver Hamas.

Uønsket normalisering
En annen grunn terrorgruppen oppgir i pressemeldingen er at det kan føre til en uønsket normalisering av forholdet til Israel.

– Dette er et forsøk på å påføre oss en normaliseringskultur med okkupasjonen. De ønsker at vi skal akseptere eventyrene og løgnene for å vinne sympati, skriver de.

– Åpenbar innblanding
Heller ikke i et fag om menneskerettigheter skal Holocaust nevnes.

– Dette er en åpenbar innblanding i palestinernes interne anliggender og et brudd med reguleringene som har eksistert siden etableringen av UNWRA, skriver Hamas.

Kulturelt lovbrudd
Nå ønsker de at palestinerne skal konfrontere dette «mistenkelige komplottet» som de i pressemeldingen definerer som et «kulturelt lovbrudd». I stedet burde skolene undervise klassene i «okkupasjonens terror og rasisme», skriver Hamas.

Fatah støtter Holocaust-nekt
Også Fatahs talsmann på Gaza-stripen og leder for PLOs flyktningavdeling, Zakariya al-Agha, sier han er imot FN-organets planer.

Også en talsmann for partiet på Vestbredden, Salah al-Wadiyeh fordømmer planene. Han hevder Holocaust er «en stor løgn».

– Palestinerne vet bedre enn noen andre folk historien til sine fiender og deres falske krav og løgner, sier al-Wadiyeh.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart