Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Sivile tap i Gaza langt lavere enn vanlig

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

I forbindelse med Gaza-krigen i 2008-2009 slo oberst Richard Kemp fast i et intervju på BBC at Israels hær er mindre brutal i sin krigføring enn andre land som fører krig, også vestlige land i den krigen Norge er med på i Afghanistan. Oberst Kemp var øverstkommanderende for de britiske styrkene i Afghanistan i 2003.

Mens Gaza-krigen pågikk, fortalte Hamas at de aller fleste drepte var sivile. Norske medier har generelt svært liten tillit til islamister. Men når de kommer med noe som kan øke hatet mot Israel i Norge, betraktes islamistenes ord som «gudsens sanning», og gjengis som solide fakta – gjerne med store overskrifter, sterke bilder, historier om barn og andre virkemidler man ikke bruker på samme måte i forbindelse med andre kriger.

Hamas erkjenner løgn
Men så skjedde det 1. november 2010 at Fahti Hamad, innenriksministeren for Hamas på Gaza-stripen, ble intervjuet av Al-Hayat, ei avis som er basert i London. Han skulle svare på kritikk rettet mot Hamas for at Hamas’ soldater lurte seg unna og lot sivile ta tapene. Fahti benektet dette, og sa at av de drepte i Gaza-krigen var opptil 700 stridende i Hamas og allierte bevegelser.

Dette stemmer godt med de tallene IDF (Israels hær) kom med: 609 drepte tilhørte Hamas og sikkerhetsstyrkene, 100 tilhørte allierte terrororganisasjoner. Nå bekrefter altså Hamas Israels tall.

Men selv om det altså med dette blir bekreftet at Israel hadde rett, vil nok ikke Israels versjon bli tillagt større vekt i framtida i norske medier. Vi har ikke sett noen norske medier som har hatt noen form for dementi av de gamle tallene. Og det blir nok Hamas som blir den store kilden i framtida også.

Forholdstall
Israel mener at det totale antallet drepte i Gaza-krigen var 1166. Da Kemp var i Norge i mars, og holdt et foredrag på Oslo Symposium, brukte han tallet 1300 i sitt foredrag. Av dem var altså 700 stridende, ca. 600 sivile.

Det betyr at i Gaza-krigen var forholdet mellom sivile og stridende drepte mindre enn 1 til 1. Det er selvsagt mye. Men en FN-studie viste at i den typen krigføring det her er snakk om (asymmetrisk krigføring, geriljakrig) er forholdet mellom stridende og sivile anslagsvis 1 til 3 i Afghanistan. I Irak og Kosovo har det vært minst 1 til 4. Og i Tsjetjenia og Serbia var forholdet mye verre.
Israel klarer altså mye bedre enn andre land, også vestlige, å unngå sivile tap. Likevel får Israel langt mer kritikk enn noen av disse andre, påpekte Kemp.

Krig er alltid kaos
– Ingen hær, heller ikke den israelske, er fullkommen. Men deres anstrengelser for å redusere sivile tap gikk mye lenger enn det Geneve-konvensjonen krever. De fleste hærene ville ikke en gang overveie slike tiltak, og aller minst mange av dem som fordømmer Israel sterkest, sa obersten.

Det er alltid friksjoner og kaos i krig og det vil alltid skje feil. Og i alle hærer er det noen dårlige soldater, som med vilje eller av inkompetanse gjør imot ordrer. Spørsmålet er hvor mange slike soldater det er og hvor god kontroll de er under.

Israelske tiltak
Blant de tiltakene Israels hær gjennomførte, som ingen annen hær har gjort, nevnte Kemp følgende:

Israel gav sivile minst 4 timers varsel før angrep i et område. Varslingen skjedde ved hjelp av flygeblad, i alt en million. Titusener av hjem ble oppringt på arabisk med beskjed om at Hamas hadde lagret våpen i området, og fikk dermed et varsel om at området var et militært mål.

Israel gjennomførte daglig en 3 timers våpenhvile på bestemte tider, selv om det gav Hamas militære fordeler.

Store mengder humanitær hjelp kom inn til Gaza under konflikten. Det var ikke på noe tidspunkt noen humanitær krise i Gaza.

Konklusjon
I sum har dette altså ført til at den israelske hæren påfører sivile store lidelser – men langt mindre enn andre land, også vestlige, som er i lignende kriger.

 

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart