Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Støtte fra Kongressen

Nå i april har 87 av de 100 amerikanske senatorene skrevet brev. 166 medlemmer av Representantenes Hus har også skrevet under på et lignende brev, organisert av formannen (republikansk) og den fremste demokraten i utenrikskomiteen.

Hovedinnholdet i brevet er at de ber president Bush om å omvurdere USAs forhold til PLO og det palestinske styret på bakgrunn av at palestinerne har bestemt seg for å «gi seg ut på en planlagt voldskampanje mot Israel».

«Ut fra de drastiske endringene som har funnet sted i de senere månedene i palestinsk oppførsel, tror vi at det er tid for USA å vurdere på nytt våre forbindelser med palestinerne,» heter det i brevet.

De amerikanske kongressmedlemmene ber om at administrasjonen undersøker om de som er innblandet i angrep mot israelere bør bli utestengt fra USA, om de gruppene som deltar i volden skal få status som «utenlandske terror-organisasjoner», om PLO-kontoret i Washington skal få lov å holde åpent og om amerikansk hjelp til palestinerne tjener hensikten og bør fortsette. De ber om at Bush nedgraderer forholdet til det palestinske styret hvis formann Arafat ikke erklærer en slutt på volden.

Det er private uttalelser fra den amerikanske administrasjonen om at USA ikke vil invitere Arafat til Washington før han erklærer full stans i voldsbølgen.

Egypts president, Hosni Mubarak, har vært på besøk i USA. Han forsøkte å presentere palestinernes syn, men fikk ikke så mye gjennomslag. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, Condolleezza Rice, diskuterte bl. a. med den egyptiske utenriksministeren, Amr Moussa. Moussa hevdet at begge parter har skyld for volden. Men Rice stod fast ved at det er palestinerne som står for volden, og at Israel bare reagerer og svarer på den volden palestinerne driver fram. Samtalen ble beskrevet som «en åpen meningsutveksling».

Det er også denne tankegangen som lå bak da den amerikanske regjeringen nedla veto mot «internasjonale observatører» til Vestbredden: Palestinerne trenger ingen til å «beskytte» seg. Når palestinerne slutter å angripe israelerne (de siste månedene i økende grad med skyting), er volden slutt.

Tenk om våre norske medier kunne gi oss de fakta som gjør den amerikanske regjeringens vurderinger til logiske slutninger.

Flere artikler:

Jødisk påskefeiring
SYMBOLIKK: Ifølge jødisk tradisjon er vanlig, gjæret brød i påsken et symbol på synden. På samme måten som en jøde strever for å få ut alt syret brød av hjemmet sitt under påsken, skal en streve for å få synden vekk fra sitt liv.

Religion i Israel
KOSHER: Mat som oppfyller alle de religiøse reglene i den jødiske tro, er kosher.

Jødene i Egypt
DISKRIMINERING: Kalifen Al-Hakim bestemte at jødene skulle gå rundt med bjeller, slik at ingen skulle være i tvil om hva slags foraktede mennesker som kom.

Erstatninger i Østerrike
OPPGJØR: I dag er det 8-10.000 jøder i Østerrike. Noen få av dem stammer fra de ca. 450 jødene som overlevde krigen i Østerrike og valgte å bli boende. Resten har flyttet til Østerrike etter krigen.

Endringer i valgsystemet
INDIREKTE: Nå er Israel gått tilbake til vanlig parlamentarisme. Neste gang det blir valg, velges bare Knesset, og så blir regjeringen sammensatt ut fra hvem som kan få et flertall av medlemmene der bak seg.

Arabisk etterretning i Tyskland
AVSLØRER: Blant de landene som har vært aktive for skaffe seg deler og ekspertise til atomvåpen, biologiske, kjemiske eller konvensjonelle våpen, er Libya, Sudan, Iran, Irak, Syria, Kina, India, Pakistan og Nord-Korea.

Frigjøringshær for Jerusalem
SADDAM: Irak har startet oppbyggingen av en «Jerusalem-hær», som skal frigjøre byen fra israelsk styre.

Flere palestinere enn jøder
2050: Ifølge tall fra FN vil antallet palestinere som bor i området vest for Jordan-elven være større enn antallet jøder i år 2050. Befolkningen i Irak vil øke med 132 prosent i perioden.

Antisemittisme i Pakistan
«Nesten alt som skjer, som f. eks. at prisene stiger, kan føres tilbake til Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken. Og de er det samme som USA. Og hvem kontrollerer USA? Det gjør jødene.»

En myte sprekker
EGYPT: President Mubarak har latt offentliggjøre et intervju med Sa’ad Eddin Shazli, som var øverstkommanderende for de egyptiske styrkene under Yom Kippur-krigen i 1973. Shazli innrømmer at 10 dager inne i krigen var hans styrker på flukt, selv om de hadde fordelen av overraskelse i starten. – Egypterne har trodd de vant krigen.

Røttene til kapitulasjon
– Å kutte av forbindelsen til røttene er nettopp et av hovedmålene til branja, den venstreorienterte «klikken» som dominerer Israels intellektuelle liv og som har innflytelse på alle felter: Utdanning, militæret, rettsvesenet. De betrakter jødedommen en fiende i seg selv, skriver Jonathan Rosenblum i Jerusalem Post.

Å dolke folk i ryggen
Parti-kulturen i det israelske arbeiderpartiet har blitt forsuret av en «åtterbande» med personer som Yossi Beilin og Avraham Burg i spissen. Uten å ta hensyn til noe, har de kjempet seg frem til maktposisjoner i partiet. Rabin advarte mot dem, og nektet for eksempel i månedsvis å møte Avraham Burg.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart