Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

april 12, 2001

Ritualmord

For mange jøder er påsken knyttet til blod. Og da ikke først og fremst i religiøs betydning. Men i kristnes påskefeiring har det altfor ofte inngått beskyldninger om at jødene driver med ritualmord.. Det vil si at de slakter kristne barn for å bruke blodet i sine gudstjenester, fortrinnsvis i påsken. (Jødene har angivelig blandet blodet av kristne barn i påskebrødet, matzaen.)

Erstatninger i Østerrike

Hitlers hjemland, Østerrike, har inntil nylig stort sett stilt seg uforstående til spørsmålet om erstatninger til de jødene som bodde der før nazistene overtok makten. Det offisielle svaret har vært at Østerrike selv ble okkupert av tyskerne og var et offer for nazismen.

Jødenes historie i Egypt

Jødene har tradisjonelt vært forfulgt og diskriminert i alle arabiske land, selv om det også har vært gode perioder innimellom. Jøder og kristne har generelt hatt status som dhimmier, «beskyttede» vantro som skulle få leve i fred så lenge de «kjente sin plass» og godtok en omfattende diskriminering, bl. a. med store ekstraskatter.

Forandringens vinder i Iran

David Kimche har vært aktiv på venstresiden i israelsk utenrikspolitikk i mange år. I begynnelsen av april hadde han er artikkel Jerusalem Post under overskriften Forandringens vinder i Iran.

Arabisk etterretning i Tyskland

I en rapport fra slutten av mars avslører den tyske sikkerhetstjenesten at land i Midtøsten og Asia har forsøkt å kjøpt tysk teknologi for å utvikle massedrapsvåpen.

Religion i Israel

Emnet i overskriften er vidt nok til å dekke flere bøker. Vi skal derfor begrense oss til noen ganske få gløtt inn i noen elementære forhold ved jødisk levesett.

Jødisk familie samlet til påskemåltid. (Foto: Jorge Novominsky, Israels turistdepartement)

Jødisk påskefeiring

Påske, på hebraisk pesach, er den eldste jødiske festen. Den er både en nasjonal fest, en jordbruksfest og en meget populær familiefest som feires i 7-8 dager hver vår. Den er til minne om exodus, utgangen fra Egypt under ledelse av Moses for over 3.000 år siden. Det måltidet kristne kjenner som det måltidet hvor Jesus innstiftet nattverden, var i virkeligheten et jødisk påskemåltid.

Et samlet folk

Jødene er individualister. Det er en gammel vits at «der hvor det er to jøder, er det tre meninger».

Endringer i valgsystemet

Ved valget i 1996 ble det innført en ny valgordning i Israel. Den gikk ut på at statsministeren skulle velges direkte av folket, uavhengig av valget til Knesset (Israels parlament). Netanyahu, Ehud Barak og Ariel Sharon ble valgt ved direkte valg.

Støtte fra Kongressen

Nå i april har 87 av de 100 amerikanske senatorene skrevet brev. 166 medlemmer av Representantenes Hus har også skrevet under på et lignende brev, organisert av formannen (republikansk) og den fremste demokraten i utenrikskomiteen.

Det er ikke flere saker å vise
0

Your Cart