Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Erstatninger i Østerrike

Hitlers hjemland, Østerrike, har inntil nylig stort sett stilt seg uforstående til spørsmålet om erstatninger til de jødene som bodde der før nazistene overtok makten. Det offisielle svaret har vært at Østerrike selv ble okkupert av tyskerne og var et offer for nazismen.

Mange vil si at en slik versjon stemmer dårlig med den store begeistringen tyskerne ble mottatt med og den oppslutningen nazismen hadde i det østerrikske samfunnet.

Men nå er det inngått en avtale om erstatninger til jødene. Før krigen bodde det 180.000 jøder i Østerrike. 100.000 av dem overlevde. Ca. 65.000 vet man ble direkte myrdet, de øvrige 15.000 var borte etter krigen uten at man vet nøyaktig hva som skjedde med dem. Også de overlevende mistet sine eiendommer i Østerrike.

I dag er det 8-10.000 jøder i Østerrike. Noen få av dem stammer fra de ca. 450 jødene som overlevde krigen i Østerrike og valgte å bli boende. Resten har flyttet til Østerrike etter krigen.

Fremdeles lever 20-24.000 mennesker som bodde i Østerrike da 2. verdenskrig startet. Det ligger i sakens natur at de raskt blir færre. Ifølge avtalen skal de få 7.000 amerikanske dollar hver i erstatning (vel 60.000 kroner). Det skal utbetales til de eldste først. Ca. 1.000 er over 90 år gamle. – De overlevende skal også få pensjon fra den østerrikske staten og støtte til pleie for dem som trenger det.

I tillegg til denne individuelle erstatningen skal det opprettes et fond på ca. 2 milliarder kroner. (Det blir vel 10.000 kroner på hver østerriker fra før krigen.) Dette fondet skal bidra til at overleverne og deres etterlatte får erstatning for eiendelene de mistet.

Dette beløpet har vakt sterke reaksjoner hos mange jøder. Lederen for det jødiske samfunnet i Østerrike i dag, Ariel Muzicant, sier at beløpet er skammelig. Det er kanskje 2 % av hva jødene mistet.
Andre sier at jødene må bare godta det. For før alle har godtatt avtalen (som ble forhandlet fram mellom den østerrikske regjeringen og amerikanere, bl. a. en statssekretær fra Clinton-administrasjonen), får ingen noe. Og det haster for de gamle jødene.

Jøder og andre mennesker
Summen av de ulike ordningene blir at Østerrike skal betale 3-4 milliarder kroner til sine 180.000 jøder. Dette synes mange østerrikere er altfor mye.

Til sammenlikning flyktet (ifølge arabiske tall) ca. 700.000 palestina-arabere fra Israel i 1948. Det er snaut 4 ganger så mange. Dersom de skulle få den samme typen erstatninger som de østerrikske jødene, vil det si at de skulle få ca. 15 milliarder kroner.

Men palestinerne forlanger 2.000 milliarder kroner i erstatning fra Israel! Så vidt vi har forstått, ble de tilbudt ca. 800 milliarder under forhandlingene i fjor (det meste av pengene fra «det internasjonale samfunnet»). Dette var en del av det tilbudet palestinerne avviste!
Det er også en del av saken at de arabiske landene nekter å betale noen erstatning til de jødiske flyktningene fra disse landene, mer enn 900.000 i tallet. Praktisk talt hele den jødiske befolkningen har flyktet fra det arabiske området, de fleste til Israel.

Vi er nokså sikker på at ganske mange norske mennesker (også slike som har det med å preke moral til sine medmennesker) synes at jødenes krav om erstatninger er altfor høye, mens det palestinerne blir tilbudt, er altfor lite. Slik er verdens «rettferdighet».

Flere artikler:

Jødisk påskefeiring
SYMBOLIKK: Ifølge jødisk tradisjon er vanlig, gjæret brød i påsken et symbol på synden. På samme måten som en jøde strever for å få ut alt syret brød av hjemmet sitt under påsken, skal en streve for å få synden vekk fra sitt liv.

Ritualmord
USANT: Vi trenger nesten ikke si at beskyldningen om ritualmord aldri noen gang er blitt bevist.

Religion i Israel
KOSHER: Mat som oppfyller alle de religiøse reglene i den jødiske tro, er kosher.

Jødene i Egypt
DISKRIMINERING: Kalifen Al-Hakim bestemte at jødene skulle gå rundt med bjeller, slik at ingen skulle være i tvil om hva slags foraktede mennesker som kom.

Endringer i valgsystemet
INDIREKTE: Nå er Israel gått tilbake til vanlig parlamentarisme. Neste gang det blir valg, velges bare Knesset, og så blir regjeringen sammensatt ut fra hvem som kan få et flertall av medlemmene der bak seg.

Arabisk etterretning i Tyskland
AVSLØRER: Blant de landene som har vært aktive for skaffe seg deler og ekspertise til atomvåpen, biologiske, kjemiske eller konvensjonelle våpen, er Libya, Sudan, Iran, Irak, Syria, Kina, India, Pakistan og Nord-Korea.

Frigjøringshær for Jerusalem
SADDAM: Irak har startet oppbyggingen av en «Jerusalem-hær», som skal frigjøre byen fra israelsk styre.

Flere palestinere enn jøder
2050: Ifølge tall fra FN vil antallet palestinere som bor i området vest for Jordan-elven være større enn antallet jøder i år 2050. Befolkningen i Irak vil øke med 132 prosent i perioden.

Antisemittisme i Pakistan
«Nesten alt som skjer, som f. eks. at prisene stiger, kan føres tilbake til Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken. Og de er det samme som USA. Og hvem kontrollerer USA? Det gjør jødene.»

En myte sprekker
EGYPT: President Mubarak har latt offentliggjøre et intervju med Sa’ad Eddin Shazli, som var øverstkommanderende for de egyptiske styrkene under Yom Kippur-krigen i 1973. Shazli innrømmer at 10 dager inne i krigen var hans styrker på flukt, selv om de hadde fordelen av overraskelse i starten. – Egypterne har trodd de vant krigen.

Røttene til kapitulasjon
– Å kutte av forbindelsen til røttene er nettopp et av hovedmålene til branja, den venstreorienterte «klikken» som dominerer Israels intellektuelle liv og som har innflytelse på alle felter: Utdanning, militæret, rettsvesenet. De betrakter jødedommen en fiende i seg selv, skriver Jonathan Rosenblum i Jerusalem Post.

Å dolke folk i ryggen
Parti-kulturen i det israelske arbeiderpartiet har blitt forsuret av en «åtterbande» med personer som Yossi Beilin og Avraham Burg i spissen. Uten å ta hensyn til noe, har de kjempet seg frem til maktposisjoner i partiet. Rabin advarte mot dem, og nektet for eksempel i månedsvis å møte Avraham Burg.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart