Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Religion i Israel

Emnet i overskriften er vidt nok til å dekke flere bøker. Vi skal derfor begrense oss til noen ganske få gløtt inn i noen elementære forhold ved jødisk levesett.

Kosher i Israel
Jødenes Bibel, som kristne kjenner som Det gamle testamentet, inneholder mange regler for hva en skal spise og drikke, og til dels hvordan maten skal tilberedes. I tillegg til de reglene som står direkte i Bibelen, har jødisk tradisjon en rekke tolkninger. Mat som oppfyller alle de religiøse reglene i den jødiske tro, er kosher.

Det er ingenting i staten Israels lover som tilsier at man må holde reglene for kosher når man bor der. Riktignok presser de religiøse partiene på hele tiden for å få lover som begrenser brudd på kosher-reglene. I den vanskelige politiske situasjonen som er nå, hvor politiske hestehandler er en viktig del av spillet, lykkes det dem av og til å få presse gjennom et vedtak av typen forbud mot å importere frosset kjøtt som ikke er kosher. For mange ikke-religiøse jøder – og vel også en del tolerante ortodokse – er dette vedtaket noe man gjerne skulle gjøre omigjen.

Men, likevel: Staten tillater folk å spise hva man vil, med helsemessige unntak som ligner dem man finner i Norge og andre land. Det er derfor fullt tillatt for hoteller, restauranter m.m. å servere mat som ikke er kosher. Men gjør de det, får de ikke kosher-sertifikat av de jødiske prestene, rabbinerne. Resultatet er at religiøse jøder unngår dette stedet. Dermed mister man ei viktig kundegruppe. Derfor er det etter hvert blitt slik at flere og flere spisesteder holder kosher-reglene, rett og slett på grunn av ortodokse jøders kjøpekraft.

Noe lignende gjør seg gjeldende når norsk mat skal eksporteres til USA. Det er naturligvis ingenting i de amerikanske lovene som krever at maten skal være kosher. Men fordi ortodokse jøder også der er ei vesentlig kundegruppe, ønsker en del bedrifter å kunne merke varene sine med at de er kosher. Det er rabbineren i Oslo som godkjenner dette.

Boliger for ortodokse
I israelske aviser kan man se annonser for boliger for ortodokse jøder. I tillegg til skryt av beliggenhet og generell kvalitet, nevner annonsen det som skal ivareta den spesielle livsstilen til ortodokse jøder: Balkong til å ha løvhytten (sukka) på, to oppvask-kummer på kjøkkenet og sabbatsheiser.

Sabbatsheiser har sin bakgrunn i 2. Mosebok, kap. 35, vers 3: «Dere skal ikke tenne opp ild i noen av deres hus på sabbatsdagen.» Dette blir bl. a. tolket slik at man ikke kan trykke på knapper som aktiviserer elektriske apparater. I ortodokse hus må derfor heisene gå opp og ned automatisk hele sabbaten, med stans i hver etasje.

To oppvask-kummer har sin bakgrunn i 2. Mos. 23, 19: «Du skal ikke koke et kje i dets mors melk.» Dette blir tolket så strengt at man har to sett av alt som berører maten, også oppvask-kummer. Det blir altså ett sett for kjøttmat og ett for melkemat. (I tillegg har man et tredje sett som man bruker bare i påsken, pesach. Men til oppvask da bruker man gjerne en balje eller en annen mer midlertidig løsning. Hvis man bruker både kjøtt- og melkemat i påsken, må man ha et fjerde sett også.)

Balkong eller terrasse til å ha løvhytten på under løvhyttefesten (sukkot) hører også med. Dersom det er flere slik balkonger i et hus, ligger de ikke rett ovenfor hverandre. For i løvhytten skal man alltid kunne skimte himmelen, til minne om den klare himmelen jødene så under sin ferd gjennom Sinai.

Dette var et ørlite gløtt inn i livsstilen som ortodoks jødedom representerer. I Israel er 20-25 % av befolkningen forholdsvis strengt ortodokse, mens en del flere følger de reglene man anser som særlig viktige.

Flere artikler:

Jødisk påskefeiring
SYMBOLIKK: Ifølge jødisk tradisjon er vanlig, gjæret brød i påsken et symbol på synden. På samme måten som en jøde strever for å få ut alt syret brød av hjemmet sitt under påsken, skal en streve for å få synden vekk fra sitt liv.

Ritualmord
USANT: Vi trenger nesten ikke si at beskyldningen om ritualmord aldri noen gang er blitt bevist.

Jødene i Egypt
DISKRIMINERING: Kalifen Al-Hakim bestemte at jødene skulle gå rundt med bjeller, slik at ingen skulle være i tvil om hva slags foraktede mennesker som kom.

Erstatninger i Østerrike
OPPGJØR: I dag er det 8-10.000 jøder i Østerrike. Noen få av dem stammer fra de ca. 450 jødene som overlevde krigen i Østerrike og valgte å bli boende. Resten har flyttet til Østerrike etter krigen.

Endringer i valgsystemet
INDIREKTE: Nå er Israel gått tilbake til vanlig parlamentarisme. Neste gang det blir valg, velges bare Knesset, og så blir regjeringen sammensatt ut fra hvem som kan få et flertall av medlemmene der bak seg.

Arabisk etterretning i Tyskland
AVSLØRER: Blant de landene som har vært aktive for skaffe seg deler og ekspertise til atomvåpen, biologiske, kjemiske eller konvensjonelle våpen, er Libya, Sudan, Iran, Irak, Syria, Kina, India, Pakistan og Nord-Korea.

Frigjøringshær for Jerusalem
SADDAM: Irak har startet oppbyggingen av en «Jerusalem-hær», som skal frigjøre byen fra israelsk styre.

Flere palestinere enn jøder
2050: Ifølge tall fra FN vil antallet palestinere som bor i området vest for Jordan-elven være større enn antallet jøder i år 2050. Befolkningen i Irak vil øke med 132 prosent i perioden.

Antisemittisme i Pakistan
«Nesten alt som skjer, som f. eks. at prisene stiger, kan føres tilbake til Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken. Og de er det samme som USA. Og hvem kontrollerer USA? Det gjør jødene.»

En myte sprekker
EGYPT: President Mubarak har latt offentliggjøre et intervju med Sa’ad Eddin Shazli, som var øverstkommanderende for de egyptiske styrkene under Yom Kippur-krigen i 1973. Shazli innrømmer at 10 dager inne i krigen var hans styrker på flukt, selv om de hadde fordelen av overraskelse i starten. – Egypterne har trodd de vant krigen.

Røttene til kapitulasjon
– Å kutte av forbindelsen til røttene er nettopp et av hovedmålene til branja, den venstreorienterte «klikken» som dominerer Israels intellektuelle liv og som har innflytelse på alle felter: Utdanning, militæret, rettsvesenet. De betrakter jødedommen en fiende i seg selv, skriver Jonathan Rosenblum i Jerusalem Post.

Å dolke folk i ryggen
Parti-kulturen i det israelske arbeiderpartiet har blitt forsuret av en «åtterbande» med personer som Yossi Beilin og Avraham Burg i spissen. Uten å ta hensyn til noe, har de kjempet seg frem til maktposisjoner i partiet. Rabin advarte mot dem, og nektet for eksempel i månedsvis å møte Avraham Burg.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart