Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Kan vi se araberne under ett?

Når jødene er fordrevet fra hele den arabiske verden, er det rimelig at de til vederlag får et ørlite område (mindre enn Nord-Trøndelag fylke) hvor de kan skape seg et verdig liv.

Når jødene er fordrevet fra hele den arabiske verden, er det rimelig at de til vederlag får et ørlite område (mindre enn Nord-Trøndelag fylke) hvor de kan skape seg et verdig liv.

– Slik kan man ikke tenke, sier noen. Palestinerne er et folk for seg selv, og vi kan ikke se dem i sammenheng med andre arabere, argumenterer de.

Det sier seg selv at når jødene (som har vært i mindretall overalt) skal få seg en stat hvor de er i flertall, må noen bli rammet. Men når dette først skulle skje, kunne det ikke ha rammet på en mer skånsom måte enn ved at det traff palestinerne.

Da flukten skjedde i 1948, hadde palestinerne ikke noen egen nasjonal identitet. De oppfattet seg som arabere, på samme måte som libanesere, jordanere og syrere.
Palestina var oppfattet som Sør-Syria. I hele dette området (og mer til) snakkes det samme språk, det er bare mindre dialektforskjeller. Så de palestinerne som flyktet i 1948, var innenfor et område som på mange måter var innland.

Jeg har tatt vare på en uttalelse av Dag Petterson i bladet Palestina-nytt nr. 1/83, utgitt av Palestina-fronten. Der skriver han i anmeldelse av Per A. Christiansens bok Det nye Palestina: «På det tidspunkt [i 1948] var den nasjonale bevissthet dårlig utviklet blant palestinerne,..» Og om situasjonen i 1983 skriver han: «Et annet fundamentalt nytt trekk i bildet er en høyt utviklet bevissthet om at palestinerne utgjør ett folk som har et rettmessig krav til sitt eget land. Denne nasjonale bevissthet er intimt knyttet til framveksten av PLO.» – PLO ble dannet i 1964, og framveksten av en palestinsk nasjonalbevissthet skjedde først og fremst etter 1967.

PLO er en fellesorganisasjon for en rekke palestinske organisasjoner, den største er Fatah. Arafat ledet både PLO og Fatah. I PLOs grunnlov (charter) leser vi i artikkel 1: «Palestina er .. en udelelig part av det arabiske hjemland, og det palestinske folk er en integrert del av den arabiske nasjon.» Artikkel 12 lyder slik: «Det palestinsk-arabiske folk tror på arabisk enhet. For å lykkes i sin oppgave med å oppnå denne målsetting må de, i denne fase av sin kamp, bevare sin palestinske personlighet og utvide bevisstheten om dens eksistens, og motstå enhver plan som tar sikte på å oppløse eller svekke den.» Studer denne artikkelen langsomt en gang eller to til. Her står det vitterlig at den «palestinske personlighet» er noe man bare skal holde på «i denne fase av sin kamp», dvs. for å bli kvitt Israel. Dette er noe man gjør «for å lykkes i» å oppnå arabisk enhet! PLO sier altså med rene ord, i grunnloven, at en palestinsk identitet er et triks man bruker midlertidig i kampen mot Israel. PLO har grunnlovfestet at det ikke er noen varig målsetting å bevare «sjølråderetten»!

I 1980 var den største organisasjonen i PLO, Fatah, samlet til konferanse i Damaskus. Det er Arafats organisasjon, den som dagens palestinske president Mahmoud Abbas leder etter at Arafat døde. Av denne uttalelsen framgår det samme: Grensene i den arabiske verden er et resultat av at den internasjonale kapitalismen hadde gått inn i en imperialistisk fase, og drevet utnyttelse og dominering av det arabiske hjemland for å dele det opp og derved svekke det. Med andre ord: PLO ønsker seg ikke noen egen stat for palestinerne, men ønsker å være en del av en fellesarabisk stat!

Da Egypt og Syria i sin tid forsøkte seg på en union (den kalte seg Den forente arabiske republikk), sa Yassir Arafat at når Palestina var frigjort, skulle det også være med i unionen.
I forholdet til jødene har palestinerne, som tidligere nevnt, vært en del av de felles arabiske kulturen hvor jødene var dhimmier.

Jeg mener derfor at det er rimelig å se det palestinske området som en del av det større, arabiske området.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart