Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Skjermdump fra "24 timer i Jerusalem" på NRK2 12. april 2014.
Skjermdump fra "24 timer i Jerusalem" på NRK2 12. april 2014.

Palestina var aldri en stat

"Frem til 1. verdenskrig var Palestina en del av Det osmanske riket," heter det i dokumentaren "24 timer i Jerusalem". Som geografisk område ja, men med helt andre administrasjonsnavn og aldri som stat.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Fra kl. 06 lørdag 12. april til kl. 06 søndag 12. april sender NRK2 den fransk-tyske dokumentaren «24 timer i Jerusalem». Hyppig gjennom programmet blir det repetert en kort historisk presentasjon som er slik med NRKs norske teksting:

«Frem til 1. verdenskrig var Palestina en del av Det osmanske riket. Etterpå ble det britisk mandatområde. I sentrum av mandatet lå Jerusalem. Etter Israels uavhengighet ble byen delt i 1948. Østsiden ble en del av Jordan, vestsiden ble hovedstaden i Israel. Under Seksdagerskrigen i 1967 erobret Israel den østre delen av byen også. Grensene ble utvidet, og hele Jerusalem ble erklært som hovedstaden i landet. Dette er ikke internasjonalt anerkjent. Ifølge FN er Øst-Jerusalem okkupert, og Palestina [palestinerne, sier den engelsk-språklige oppleseren i programmet] anser det som sin hovedstad.»

NRKs valg av teksting bidrar til å skape inntrykk i formidlingen som får seere til å sitte igjen med et falskt bilde.

Det som NRK velger å kalle Palestina i siste setning, er på ingen måte det samme som det Palestina som er nevnt i første.

Palestina i første setning er uttrykk for et geografisk område. Det osmanske riket hadde ikke Palestina som noe administrasjonsområde. Fra 1888 til 1917 så kartet over området slik ut.

Kartet viser administrasjonsområdene til Det osmanske riket de siste tiårene før andre verdenskrig.
Kartet viser administrasjonsområdene til Det osmanske riket de siste tiårene før første verdenskrig.

Ikke spor av noe Palestina der!

Før andre verdenskrig, da området var fjernstyrt fra London var både jøder og arabere i områder palestinere. Jøder startet for eksempel Palestine Post, som i dag heter Jerusalem Post.

Palestina i siste setning er navnet som palestinske selvstyremyndigheter i Ramallah liker å bli kalt med. Det er et navn som aldri har eksistert på noen stat, men et betydelig antall land anerkjenner Palestina som stat til tross for at grenser ikke er avklart, det er to rivaliserende regjeringer og en lovgivende myndighet som ikke kommer sammen.

NRK kan bidra til å skape feilaktig inntrykk at det en gang fantes et Palestina som ble borte. Men araberne som de siste hundre årene, og særlig siden 1960-tallet, har bygd en identitet som palestinere, har aldri noen gang tidligere hatt sin egen stat. Det har aldri vært noe Palestina. Palestinerne har derfor aldri vært nærmere noen nasjonal selvråderett enn det de er i dag.

Palestinerne kan få en egen stat når de aksepterer at naboene skal få lov til å beholde sin.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart